ë سرویس سیاسی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه آمریکایی ها می خواهند بدون تضمین وارد برجام شوند، گفت: بسته نشدن پرونده پادمان از بزنگاه های خطرناک برجام است. وحید جلال زاده در حاشیه همایش ملی جایگاه دانش، فناوری و خلاقیت در دفاع مقدس با اشاره به اینکه ریشه ما می‌توانیم و پایه […]

ë سرویس سیاسی

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه آمریکایی ها می خواهند بدون تضمین وارد برجام شوند، گفت: بسته نشدن پرونده پادمان از بزنگاه های خطرناک برجام است.
وحید جلال زاده در حاشیه همایش ملی جایگاه دانش، فناوری و خلاقیت در دفاع مقدس با اشاره به اینکه ریشه ما می‌توانیم و پایه فناوری‌های نوین را دفاع مقدس باید جستجو کرد، افزود: دفاع مقدس با دانش بومی عجین و آغشته شد.
وی از تلاش‌های دانشمندان و نیروهای دفاع مسلح در دفاع مقدس و عرصه‌های کنونی تقدیر کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه مذاکرات برجام اوج خودبینی و غرور غربی‌ها را به نمایش گذاشته است، افزود: گروهی که خود را آقای دنیا می‌دانند قصد دارند در مذاکرات برجامی آن را به اثبات برسانند غافل از آنکه ملت ایران سال‌ها این خوی استکباری غربی‌ها را در بزنگاه‌های مختلف پاسخ دادند.
وی از برجام به عنوان یکی از بزنگاه‌ها یاد کرد و گفت: آمریکا قصد دارند در برجام خسارت مجدد را به ما تحمیل منند درحالی یک بار با خروج آمریکا از آن خسارت تحمیل شد و خسارت اقتصادی و سیاسی دیدیم. وی گفت: مذاکره کنندگان ارشد برجام در کشور عقیده دارند برجام باید منافع ملی را تأمین کند و آن چیزی که غربی‌ها از آن به عنوان پاسخ غیرسازنده جمهوری اسلامی یاد می‌کنند دقیقاً بر مبنای منافع ملی تنظیم و به اروپایی‌ها داده شده است. جلال زاده یادآور شد: اعتقاد داریم درباره تسری تحریم‌ها آمریکایی‌ها زورگویی می‌کنند و در بحث تضمین‌ها می‌خواهند بدون تضمین وارد برجام شوند و بدون بسته شدن پرونده پادمان، برجام را تحمیل کنند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی یکی از بزنگاه‌های خطرناک برجام در مذاکرات اخیر را بسته نشدن پرونده پی ام دی ی و مباحث پادمانی ذکر کرد که آژانس هسته‌ای روی آنها دست گذاشته است و ادامه داد: بر مبنای اسناد غیررسمی و اسنادی که دشمنان ما به آنان ارائه کردند، روی آن دست گذاشته شده است و جمهوری اسلامی ایران زیربار خسارت دوم برجام نخواهد رفت.
وی گفت: مجلس با قانون مهم لغو تحریم‌ها نظاره گر مذاکره است و جلسات متعدی با مذاکره کننده و دبیرخانه شورای امنیت ملی برگزار می‌کند زیرا آنچه برای ما مهم است منافع مردم و قانون راهبردی لغو تحریم‌ها است.