از ابتدای شهریورماه تاکنون هر چند که وضعیت کرونایی مازندران رو به بهبود بوده است و تعداد مناطق آبی کرونایی مازندران از ۲ شهرستان نوزدهم خردادماه در حال حاضر به ۱۳ شهرستان افزایش یافته است اما آنچه که در این میان حائز اهمیت است ، عدم ثبات رنگ بندی کرونایی در بین شهرستان های استان […]

 از ابتدای شهریورماه تاکنون هر چند که وضعیت کرونایی مازندران رو به بهبود بوده است و تعداد مناطق آبی کرونایی مازندران از ۲ شهرستان نوزدهم خردادماه در حال حاضر به ۱۳ شهرستان افزایش یافته است اما آنچه که در این میان حائز اهمیت است ، عدم ثبات رنگ بندی کرونایی در بین شهرستان های استان است.

ساری به عنوان مرکز مازندران و سومین شهرستان پرجمعیت استان در این مدت وضعیت بی ثبات کرونایی را در بین دیگر شهرستان های مازندران تجربه کرده است به طوریکه این شهرستان در ارزیابی دوم مهرماه وزارت بهداشت جزو هفت شهرستان آبی این استان قرار گرفت و از وضعیت رنگ زرد که در نوزدهم که طی ارزیابی های نوزدهم و بیست و ششم شهریورماه در آن قرار داشت به وضعیت آبی یا عادی درآمد .

اما این حاشیه  امن شهرستان ساری تنها یک هفته دوام داشت و در تاریخ نهم مهرماه و آخرین ارزیابی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی انجام داده است رنگ آبی از رخسار این شهرستان رخت بربست و بار دیگر رنگ زرد کرونایی گرفته است و با افزایش روند کرونایی به رنگ زرد به معنای نسبتا پرخطر تغییر وضعیت داد و در لیست ۹ شهرستان زرد استان مازندران قرار گرفته است.

شهرستان نکا که در قسمت شرقی مازندران قرار دارد بنا به اعلام وزارت بهداشت در دوم مهرماه از محدوده زرد کرونایی خارج و به عنوان شهرستان آبی قلمداد شد و این شهرستان نیز نتوانست بیشتر از یک هفته وضعیت آبی یا عادی خود را حفظ کند و با افزایش تعداد مبتلایان از وضعیت آبی کرونایی به رنگ زرد کرونایی کوچ کرده است.

شهرستان کم جمعیت میاندورود نیز وضعیت باثبات کرونایی ندارد و در مدت یک هفته اخیر وضعیت رنگبندی آن تغییر کرده است. این شهرستان که از تاریخ بیست و ششم شهریورماه به رنگ آبی درآمد و جزو هفت شهرستان آبی استان قرار گرفت.

میاندورود هم نتوانست بیشتر از یک هفته وضعیت عادی کرونایی خود را محفوظ نگه دارد و در ارزیابی های دوم و نهم مهرماه وزارت بهداشت به جرگه شهرستان های زرد مازندران پیوست و همچنان نیز در این سطح رنگبندی باقی مانده است.

در این میان شهرستان هایی هستند که طی چهار هفته اخیر پایِ ثابت رنگ آبی کرونایی نقشه مازندران بودند. بابل ، بابلسر ، آمل ، سیمرغ ، نور و نوشهر ۶ شهرستان مازندران هستند که طی سه هفته اخیر رنگ آنها آبی باقی ماند.

موج هفتم کرونا از اوایل شهریورماه در مازندران فروکش کرد و در ارزیابی نوزدهم شهریورماه وزارت بهداشت علامت این سیر نزولی هویدا و بابل و بابلسر به عنوان نخستین شهرستان های آبی کرونایی مازندران معرفی شد .

پس از آن طی هفته های بعدی نیز افزایش شهرستان های آبی مازندران تداوم یافت و در ۲۶ شهریورماه هفت شهرستان آبی ، دوم مهر ماه ۱۲ شهرستان آبی و در آخرین ارزیابی متعلق به نهم مهرماه ۱۳ شهرستان آبی کرونایی شدند.

براساس جدیدترین گزارش ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، طی یک هفته اخیر هیچ شهری با شرایط بسیار پرخطر در لیست شهرهای قرمز قرار نداشته و تعداد شهرهای نارنجی ۱۶، تعداد شهرهای زرد ۲۰۰ و تعداد شهرهای آبی نیز ۲۳۲ شهر برآورد شده است.

بررسی وضعیت رنگبندی کرونایی شهرستان ها در سطح کشور نشان می دهد گلوگاه، بهشهر، نکا، میاندرود، ساری، جویبار، سوادکوه، فریدونکنار و کلاردشت در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند و  قائمشهر، سوادکوه شمالی، سیمرغ، بابل، آمل، بابلسر، محمودآباد، نور ، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن و رامسر نیز در وضعیت آبی کرونایی هستند.

البته مازندران از هفته گذشته دوم مهرماه رنگ قرمز و نارنجی که پرخطر کرونایی هستند از نقشه این استان برچیده شده است.

رنگ آبی در فرهنگ ستاد مقابله با کرونا به معنی عادی است. این رنگ به مناطقی داده می شود که آماربیماران کرونایی بستری روزانه در آنجا ۲ نفر به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت باشد.

رنگ زرد از سوی ستاد مقابله با کرونا به معنای نسبتا پرخطر محسوب می شود. مناطقی که بین چهار تا ۶ نفراز میان هر یکصد هزار نفر بیمار کووید ۱۹ بستری به صورت روزانه داشته باشند با وضعیت زرد تعریف می شوند