او به همراه عزیز محمدی برای انتخابات هشت شهریور کاندید شدند . و عجیب تر از همه این بود که تاج برگشت . کمیته بدوی و استیناف ترجیح دادند اسدی و واعظ آشتیانی کنار. بگذارند تا این سه در رقابت برای کرسی فدراسیون فوتبال باقی بمانند و هر چه اصل نود مجلس و قوه قضاییه […]

او به همراه عزیز محمدی برای انتخابات هشت شهریور کاندید شدند . و عجیب تر از همه این بود که تاج برگشت . کمیته بدوی و استیناف ترجیح دادند اسدی و واعظ آشتیانی کنار. بگذارند تا این سه در رقابت برای کرسی فدراسیون فوتبال باقی بمانند و هر چه اصل نود مجلس و قوه قضاییه و سایرین گفتند کسی تاج را کنار نگذاشت..
جای گله و گله گذاری نیست … این مقدمه جمله ای بود که تاج پس از پیروزی در انتخابات فدارسیون فوتبال گفت .
البته آقای تاج عزیز جای گله است که شما چگونه مجددا سکان دارفدارسیون فوتبال شدید . چه اتفاقی افتاد که دوباره شما که چهارسال به پست ریاست فدراسیون فوتبال رسیدید چه اتفاقی افتاد که مجمع فدراسیون فوتبال دوباره ترجیح داد شما را ریس فدراسیون فوتبال انتخاب کند . زمانی که دهم اسفند ماه نود و نه مجمع فدراسیون فوتبال عزیزی خادم را سکان دار فدارسیون فوتبال کرد از کیومرث هاشمی گذشت .
همان روز فاتحه فوتبال خوانده شد . هیات ریسه پس از تقریباً یک سال مجبور شد اشتباه بزرگ مجمع را تصحیح کند . و عزیزی خادم را عزل کند . و میرشاد ماجدی سرپرست موقت فدارسیون فوتبال شد . کمیته اخلاق چند ماه رای به محرومیت عزیزی خادم داد ماجدی سرپرست فدارسیون فوتبال شد . اشتباهات میرشاد خان ماجدی در پست سرپرستی موقت فدارسیون فوتبال یکی پس از دیگری ادامه داشت و تمام نشدنی بود .
او به همراه عزیز محمدی برای انتخابات هشت شهریور کاندید شدند . و عجیب تر از همه این بود که تاج برگشت . کمیته بدوی و استیناف ترجیح دادند اسدی و واعظ آشتیانی کنار. بگذارند تا این سه در رقابت برای کرسی فدراسیون فوتبال باقی بمانند و هر چه اصل نود مجلس و قوه قضاییه و سایرین گفتند کسی تاج را کنار نگذاشت..
وحتی تصمیم ساعات پایانی حسن کامرانی فر دبیر کل فدراسیون فوتبال که انتخابات فدراسیون فوتبال را لغو کرد چاره کار نبود . و تاج پس از آن که هیات ریسه تصمیم کامرانی فر را و تو کرد دوباره سکان دار هدایت کشتی طوفان زده فوتبال ایران شد . در واقع فوتبال ما روزی ویران شد . که ریس آن عزیز ی خادم شد!!!
و کاری کردیم که حالا تاج برای نجاتش ماموریت دارد . فردی که بیمار قلبی داشت و همه از پرونده قرار داد ترکمنچای او و ویلتموس میگویند . میثاقی و ماجدی و کامرانی فر و دوستان هر چقدر تلاش کردند . و حتی سردار عزیز محمدی را هم وارد بازی خود کردند اتفاقی نیفتاد و تیم تاج برگشت تیمی که حالا در آستانه جام جهانی فوتبال قطر با کوله باری از تجربه ناکامی ها گذشته هدایت فوتبال ایران را دردست گرفته اند. و حالا شاید کامرانی فر حسرت آن اشتباهی را بخورد . که با تصمیم عجولانه اش در ساعات پایانی روز دوشنبه ریزش رای ماجدی را رقم زد و کاری کرد که آرا به سبد تاج ریخته شود .
و مجمع تصمیم گرفت از بین بد و بدتر گزینه بد را انتخاب کند . و به امید اینکه تاج خطاهای گذشته را تکرار نکند . او را انتخاب کردند ‌ . صلاح کار خویش خسروان دانند و چاره ای نیست جز اینکه به رای مجمع احترام بگذاریم و امیدواریم باشیم که مهدی تاج کاری نکند . که انتخابات فدراسیون یکبار دیگر قبل از موعد مقرر دوباره تکرار شود و جام جهانی پیش رو هم با موفقیت فوتبال کشورمان را سپری کنیم./مازنداسپرت