رییس کل دادگستری گلستان از صادر شدن کیفرخواست پرونده نزاع دسته جمعی منجر به قتل اوایل اردیبهشت امسال در ۲ روستای شهرستان آق قلا خبر داد. حیدر آسیابی افزود: در این نزاع دسته جمعی که بین تعدادی از اهالی روستاهای یلمه سالیان و اتحاد آق قلا رخ داد یک نفر به قتل رسید و چند […]

رییس کل دادگستری گلستان از صادر شدن کیفرخواست پرونده نزاع دسته جمعی منجر به قتل اوایل اردیبهشت امسال در ۲ روستای شهرستان آق قلا خبر داد.
حیدر آسیابی افزود: در این نزاع دسته جمعی که بین تعدادی از اهالی روستاهای یلمه سالیان و اتحاد آق قلا رخ داد یک نفر به قتل رسید و چند نفر زخمی شدند.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت مسئله و برای افزایش سرعت رسیدگی، موضوع قتل به صورت فوق العاده رسیدگی و کیفرخواست متهم به قتل در دادسرای آق قلا صادر شد.
وی گفت: اتهامات عوامل دخیل در این نزاع دسته جمعی نیز در قالب پرونده جداگانه در دادسرای آق قلا در حال رسیدگی است.
آسیابی با تاکید بر این که پرونده با سرعت و دقت در حال رسیدگی است از طرفین درگیر در این پرونده خواست از مجرای قانونی پیگیر پرونده باشند و تحت تاثیر افرادی که به دنبال تنش هستند قرار نگیرند.