معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: رویکردهای اصلی دوره ابتدایی پرهیز از رقابت است زیرا در این سنین مهم ترین اصل آموزش فرهنگ، تربیت و آرامش به همراه مهارت آموزی است. رضوان حکیم‌زاده در گردهمایی کیفیت بخشی طرح و برنامه های معاونت آموزش ابتدایی استان گیلان با نگاه عاشورایی در رشت افزود: توفیق […]

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: رویکردهای اصلی دوره ابتدایی پرهیز از رقابت است زیرا در این سنین مهم ترین اصل آموزش فرهنگ، تربیت و آرامش به همراه مهارت آموزی است.
رضوان حکیم‌زاده در گردهمایی کیفیت بخشی طرح و برنامه های معاونت آموزش ابتدایی استان گیلان با نگاه عاشورایی در رشت افزود: توفیق خواهی بر اساس تربیت قرآنی، امری جمعی است، چرا باید دانش آموزان را درگیر رقابت کنیم؟
وی تاکید کرد: اینکه در تصمیم گیری های نوین آموزشی ورود موسسان و آموزش‌های تستی پیشرفت تحصیلی را ممنوع کرده ایم، به منظور جلوگیری از تزریق فضای رقابتی و پراسترس است. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش فضای رقابتی را برای دانش‌آموزان با مقطع ابتدایی آسیب زا توضیف کرد و گفت: اگر قرار بود که شاگرد اول، دوم و سوم داشته باشیم نیازی به ثبت نام همه دانش آموزان نیست.
حکیم‌زاده موفقیت ها و عدم موفقیت دانش آموزان را ریشه در عوامل متعدددانست و با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید آموزش جدای از تربیت باشد، اظهار داشت: امکان ندارد که فردی در نقش آموزش ظاهر شود و نقش تربیتی نداشته باشد. وی در ادامه اولین اصل تربیتی را حفظ کرامت ذاتی و خدادای کودکان دانست و با تاکید بر لزوم توحه به این مهم افزود: بر اساس مطالعات انجام شده مدرسه خیلی مهمتر از خانواده است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تاثیر تشویق بر موفقیت دانش آموزان اظهار داشت: تشویق معجزه می کند اگر قرار است که به دانش آموزان خود باور دهیم باید آنان را تشویق کنیم، هیچ کودکی را نادیده نگیریم. مدیرکل آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت مقطع ابتدایی گفت: آموزش ابتدایی نقطه آغازین موفقیت های دانش آموزان است لذا توجه به این دوره اهمیت بسزایی دارد.
محمد فائزی نیز در گردهمایی کیفیت بخشی طرح و برنامه های معاونت آموزش ابتدایی استان گیلان در رشت اظهار داشت: در مقطع ابتدایی حتی جلوتر در دوره پیش دبستانی کودک در اوج یادگیری است و بهترین و بیشترین فرصت را برای فراگیری در اختیار دارد.
وی با بیان اینکه آموزش ابتدایی در موفقیت های آموزش و پرورش نیز نقش مهمی دارد، افزود: نتیجه سرمایه گذاری در آموزش ابتدایی به کشور برمی گردد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با اشاره به نقش معلمان در تعلیم و تربیت دانش آموزان بیان داشت: معلمان مقطع ابتدایی نقش مهم و تاثیرگذاری دارند.
وی معلم نمونه را معلمی تاثیرگذار دانست و اظهار داشت: گاهی اوقات جمله یک معلم تاثیر بسزایی دارد بنابراین تعلیم و تربیت تکلیف بزرگی برای همه ما در دستگاه آموزش و پرورش است استان گیلان دارای افزون بر ٣٧٠ هزار دانش آموز است.