رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان گفت: تمام پروژه‌های‌های گلستان از سال ۹۶ براساس سند آمایش تدوین شده است. قدرت الله عابدی اظهارکرد: سند آمایش یک سند راهبردی بالادستی برای توسعه استان بوده و نقشه راه را مشخص می‌کند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان افزود: این سند، با محوریت سازمان مدیریت و […]

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان گفت: تمام پروژه‌های‌های گلستان از سال ۹۶ براساس سند آمایش تدوین شده است.
قدرت الله عابدی اظهارکرد: سند آمایش یک سند راهبردی بالادستی برای توسعه استان بوده و نقشه راه را مشخص می‌کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان افزود: این سند، با محوریت سازمان مدیریت و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و صاحب‌نظران تهیه شده و کار تیمی و با خرد جمعی بوده که به تایید بالاترین مرجع قانونی استان رسیده است.
وی بیان کرد: این سند در ۳۷ جلد تهیه شده و لازم بود در کنار آن، سند بخشی آمایشی هم داشته باشیم که در بخش‌های گردشگری، صنعت، توسعه صادرات و کشاورزی تهیه شده است.

عابدی گفت: سند بخشی، سند راهبردی و عملیاتی براساس چهارچوب سند آمایش بوده که در دستور کار قرار گرفت و بر اساس آن سیاست گذاری‌ها اتفاق می‌افتد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان بیان کرد: از سال ۹۶ تمام پروژه‌ها براساس سند آمایش برنامه ریزی شده و در سفر رئیس جمهور به استان هم پروژه‌هایی را با نگاه آمایش سرزمینی در دستور کار قرار دادیم. وی اضافه کرد: پروژه‌های بزرگ مقیاس که پیشران توسعه بوده و ضمانت اجرایی هم به آن داده شد. عابدی گفت: مصوبات سفر از اعتبارات ملی، منابع تسهیلاتی و سرمایه‌گذاری اختصاص خواهد یافت.
وی در خصوص برنامه هفتم توسعه هم گفت: ابتدا ارزیابی از برنامه ششم توسعه داشته و چارچوبی را تنظیم و برای دستگاه‌های اجرایی ارسال کردیم که آنها نقاط قوت و ضعف خود را مشخص کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان گفت: مجموعه سیاست‌ها و راهبردها مورد ارزیابی و پایش قرار گرفت و برنامه هفتم بر اساس آن برنامه ریزی شد و این دو در پیوند با هم هستند.