جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان با حضور رضا علیخانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران ، دکتر فریبا بریمانی مدیرکل بهزیستی مازندران و مدیران دستگاه های اجرایی در استانداری مازندران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران؛ رضا علیخانی ، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با تاکید بر […]

جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان با حضور رضا علیخانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران ، دکتر فریبا بریمانی مدیرکل بهزیستی مازندران و مدیران دستگاه های اجرایی در استانداری مازندران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران؛ رضا علیخانی ، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با تاکید بر مناسب سازی اماکن و فضای شهری ، گفت: افراد دارای معلولیت جزیی از جامعه محسوب می شوند بنابراین باید به مناسب سازی برای دسترسی بهتر آنان به اماکن و فضاهای شهری توجه جدی شود.
وی بر تخصیص بخشی از بودجه دستگاه ها برای مناسب سازی ادارات تابعه تاکید کرد و افزود: سازمان برنامه و بودجه هزینه اجرای فصل دوم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را جهت مناسب سازی ساختمان ادارات لحاظ کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران هدف از مناسب سازی اماکن و فضاهای شهری را سهولت دسترسی افراد کم توان و افراد دارای معلولیت به خدمات شهری دانست و ادامه داد : افراد دارای معلولیت ، سالمندان و افراد کم توان مانند افراد دیگر حق دارند که از خدمات شهری استفاده کنند بنابراین باید موانع و مشکلات پیش روی آنان برداشته شود.
علیخانی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی باید در حوزه مناسب سازی اماکن و فضای شهری خود را مسوول بدانند ، گفت : شهرداری ها نیز باید در صدور مجوزها و پایان کار به ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت و استانداردهای مناسب سازی توجه کنند.

تردد آسان ، حق هر شهروند ایرانی دارای معلولیت است
دکتر فریبا بریمانی مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه مناسب سازی فضای شهری تنها مختص افراد دارای معلولیت نیست، گفت: : هدف از اجرای مناسب سازی در شهرها فراهم کردن شرایط لازم برای افراد ناتوان مانند افراد دارای معلولیت، کودکان، زنان باردار و سالمندان برای حضور در اجتماع است تا به شکل عادلانه از محیط شهری، فضاها و اماکن عمومی استفاده و زمینه مشارکت این افراد در جامعه تسهیل شود.
وی تردد آسان، بدون خطر و مناسب سازی اماکن و فضاهای شهری را حق هر شهروند ایرانی دارای معلولیت دانست و افزود: دسترس پذیری اماکن و فضاهای شهری برای افراد کم توان ، ناتوان و توانخواه جهت حضور در عرصه های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی از مطالبات اصلی سازمان بهزیستی است تا افراد دارای معلولیت بتوانند به صورت مستقل به خدمات دسترسی پیدا کنند. دکتر بریمانی ادامه داد: برای استقلال و ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت باید اماکن و فضاهای شهری مناسب سازی شود تا آنان بتوانند مانند سایر شهروندان به راحتی در خیابان تردد و کارهای خود را انجام دهند.
مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به پیرشدن ساختار جمعیتی کشور ، گفت: با توجه به پیر شدن جمعیت کشور باید برنامه ریزی های لازم برای فراهم کردن امکانات تردد آسان افراد صورت گیرد.
وی با بیان اینکه همه دستگاه ها و پیمانکاران باید به مناسب سازی اماکن و فضاهای شهری برای دسترسی آحاد جامعه توجه کنند ، افزود : در راستای تحقق قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دستگاه های متولی صدور مجوز مکلفند ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت و استانداردهای مناسب سازی را در صدور مجوز لحاظ کنند.
دکتربریمانی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ میانگین مناسب سازی دستگاه ها ۳۸.۵ بوده است، ادامه داد: در سال گذشته میانگین مناسب سازی دستگاه های اجرایی به ۴۷.۲ درصد رسید که رشد ۱۰ درصدی را نشان می دهد که بی سابقه بوده است.
وی با اعلام اینکه در شش ماهه نخست سال جاری ۳۶ جلسه مناسب سازی در استانداری و
فرمانداری ها برگزار شده است گفت: امید است در سال جاری شاهد همکاری بیشتر دستگاه ها در حوزه مناسب سازی باشیم.