رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران گفت: ۴۰ طرح مصوب سفر آیت الله رئیسی ، رئیس جمهور به مازندران با هزینه چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تا پایان امسال بهره‌برداری می‌شود. فرج‌الله فتح الله پور افزود : ۱۷۶ مصوبه در سفر استانی آیت الله رئیسی به مازندران در شورای اداری استان در […]

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران گفت: ۴۰ طرح مصوب سفر آیت الله رئیسی ، رئیس جمهور به مازندران با هزینه چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تا پایان امسال بهره‌برداری می‌شود.
فرج‌الله فتح الله پور افزود : ۱۷۶ مصوبه در سفر استانی آیت الله رئیسی به مازندران در شورای اداری استان در ۲۰ اسفند به تصویب رسید که طبق زمان‌بندی ۲ ساله قرار است تمامی این طرح‌ها در گام اجرایی قرار گیرد.
وی با بیان این که تاکنون ۱۰ طرح از جمله کتابخانه مرکزی ساری و بازسازی ورزشگاه وطنی قائمشهر مصوب سفر رئیس جمهور به مازندران در گام اجرایی قرار گرفته است، گفت: ۴۰ طرح دیگر در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی و زیرساختی تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران تصریح کرد : اکنون ۴۰ طرح مصوب سفر رئیس جمهور به مازندران به طور متوسط ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که شاخص‌ترین آن نیروگاه زباله سوز ساری است که پیش‌بینی می‌شود تمامی این طرح‌ها تاپایان سال جاری به بهره‌برداری برسد. فتح الله پور تاکید کرد : ۱۳۶ طرح دیگر مصوب سفر رئیس جمهور به مازندران حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ افتتاح خواهد شد و برای تکمیل این اولویت‌های زیرساختی، عمرانی و اقتصادی استان ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. وی با بیان این که ۵۰ درصد از اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهور به استان در حوزه عمرانی است ، افزود : طبق زمان‌بندی تمامی طرح‌ها در بخش‌های مختلف با تلاش دستگاه‌های اجرایی و پیگیری های ملی در زمان تعیین شده در گام اجرایی قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران تصریح کرد : ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه سرمایه گذاری در سفر استانی رئیس جمهور به مازندران مصوب شد که بانک‌های عامل استان باید با تلاش مستمر برای اعطای این تسهیلات اقدام کنند.
وی با اشاره به خواسته‌های استانداری از دستگاه‌های اجرایی مازندران برای تسریع در تکمیل طرح‌های اقتصادی، عمرانی و زیرساختی مصوب سفر رئیس جمهور، گفت: مدیران کل دستگاه های اجرایی برای جذب اعتبارات به طور مستمر با وزارتخانه‌های مربوطه رایزنی داشته باشند. فتح الله پور با بیان این که دستگاه‌های اجرایی به صورت مکتوب نماینده ویژه خود را برای پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان معرفی کنند، اظهار داشت: ارائه گزارش عملکرد مستمر برای ارزیابی پیشرفت فیزیکی طرح با جدیت از سوی ادارات دنبال شود.