اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال نوجوانان دختران از امروز یکشنبه در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود. اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال نوجوانان دختران در مرکز ملی فوتبال آغاز شد. بر همین اساس شادی مهینی، سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان تنها مینا بابویه از مازندران را به اردو فرا خوانده است. اردوی فوق […]

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال نوجوانان دختران از امروز یکشنبه در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود.
اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال نوجوانان دختران در مرکز ملی فوتبال آغاز شد. بر همین اساس شادی مهینی، سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان تنها مینا بابویه از مازندران را به اردو فرا خوانده است. اردوی فوق تا روز جمعه ۴ شهریورماه ادامه خواهد داشت و بازیکنان زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را پیگیری می کنند.