معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه در اجرای طرح دارویار ۳۶۶ قلم دارو مورد حمایت قرار می‌گیرند، گفت: هیچ‌گونه افزایش قیمت دارویی بر جیب بیمار تحمیل نمی‌شود. ابراهیم صالحی‌فر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون یارانه و ارز ترجیحی برای تولید و تهیه دارو استفاده می‌شد؛ در اجرای طرح […]

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه در اجرای طرح دارویار ۳۶۶ قلم دارو مورد حمایت قرار می‌گیرند، گفت: هیچ‌گونه افزایش قیمت دارویی بر جیب بیمار تحمیل نمی‌شود.
ابراهیم صالحی‌فر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون یارانه و ارز ترجیحی برای تولید و تهیه دارو استفاده می‌شد؛ در اجرای طرح «دارویار»به جای این فرایند مابه‌التفاوت ارز به بیماران اختصاص می‌یابد.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه در اجرای طرح دارویار ۳۶۶ قلم دارو مورد حمایت قرار می‌گیرند، افزود: هیچ‌گونه افزایش قیمت دارویی بر جیب بیمار تحمیل نمی‌شود.
این مسؤول با بیان اینکه قیمت ۲۰۰ قلم دارویی که بدون نسخه از پیشخوان داروخانه تهیه می‌شد افزایش نیافت، تصریح کرد: از این تعداد ۱۱۹ قلم دارو در فهرست بیمه‌ای قرار می‌گیرند.
صالحی‌فر شرط طرح دارویار را با ارائه نسخه پزشک میسر دانست و گفت: در مکمل‌ها و داروهای گیاهی افزایش قیمت نداریم.
وی اجرای طرح دارویار را واقعی شدن قیمت دارو عنوان کرد و افزود: عدم وابستگی دارو به ارز دولتی سبب حمایت از صنایع داروسازی، افزایش کیفیت و جلوگیری از قاچاق دارو می‌شود.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه مردم کشور زیر پوشش بیمه‌ای تامین اجتماعی، سلامت و نیروهای مسلح هستند، افزود: وزارت بهداشت برای بیمه شدن ۶ میلیون نفر مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که تا سه ماه آینده توسط بیمه سلامت اجرا می‌شود.
این مسؤول مصرف منطقی دارو در اجرای طرح دارویار را از دیگر مزایای این طرح ملی دانست و ادامه داد: صنایع دارویی به عنوان کالای استراتژیک بعد از صنایع نظامی و نفت رتبه سوم دارد.
صالحی‌‌فر با اعلام اینکه برخی داروهای وارداتی و گران قیمت مشمول طرح دارویار قرار نگرفتند، اظهار کرد: حمایت دولت در تهیه داروهای بیماران خاص تغییر نکرد.
وی روند اجرای طرح دارویار در مازندران را مطلوب دانست و یادآور شد: در بازدید از ۵۶۴ داروخانه‌ای که زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران هستند چهار درصد به دلیل نبود مسؤول فنی داروخانه تخلف دیگری مشاهده نشد.
صالحی‌فر با اعلام اینکه۵۰ شرکت دارویی در مازندران فعالیت دارند، افزود: بخشی از داروهای بیماران خاص و پیوندی نمونه خارجی است اما برای حمایت از تولیدات ملی، محصولات صنایع داروسازی کشور هم مورد تایید پزشکان است.
به گفته صالحی‌فر برای تولید دارو در کشو استاندارد ملی نداریم؛ صنایع داروسازی کشور طبق استاندارد آمریکا و انگستان دارو تولید می‌کند.
همچنین کارآزمایی بالینی اقدام چهارم بعد از تولید دارو و توزیع در بازار مصرف است.
وی با اعلام اینکه از ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ قیمت داروها واقعی شده است، خاطرنشان کرد:در حال حاضر داروهایی که در داروخانه‌ها موجود است با قیمت واقعی همراه با طرح دارویار به بیمار داده می‌شود.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید براینکه رعایت نظام ارجاع در اجرای طرح دارویار موثر است، گفت: بیمار با نسخه پزشک خانواده و طرح ارجاع می‌تواند از مزایای طرح دارویار بهره‌مند شوند در غیر اینصورت مشمول تعرفه بیمه‌ای خواهد شد.
این مسؤول طرح خرید راهبردی دارو را یکی از اقدامات موثر در تامین داروهای بیمارستانی عنوان کرد و گفت: تعامل معاونت غذا و دارو دانشگاه علم پزشکی و شرکت‌های دارویی سبب شد تا مشکل خاصی برای داروهای بیمارستانی نداشته باشیم. این طرح امسال هم استمرار دارد.