ماموران یگان حفاظت محیط زیست لاشه یک راس میش وحشی را در بابل کشف و ضبط کردند. روابط عمومی محیط زیست مازندران اعلام کرد:طی گزارش دریافتی دوستداران طبیعت مبنی بر شکار غیرمجاز ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابل با داشتن حکم قضایی منزل یک شکارچی غیرمجاز را بازرسی کردند. ماموران مقداری گوشت شکار لاشه یک […]

ماموران یگان حفاظت محیط زیست لاشه یک راس میش وحشی را در بابل کشف و ضبط کردند.
روابط عمومی محیط زیست مازندران اعلام کرد:طی گزارش دریافتی دوستداران طبیعت مبنی بر شکار غیرمجاز ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابل با داشتن حکم قضایی منزل یک شکارچی غیرمجاز را بازرسی کردند. ماموران مقداری گوشت شکار لاشه یک راس میش را از منزل این شکارچی کشف وضبط کردند. بر اساس گزارش روابط عمومی محیط زیست مازندران از متخلف تعداد زیادی فشنگ نیز کشف و ضبط شد.