عفت همدم روز یکشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر با موضوع نهادهای حمایتی اظهار داشت: از مجموع ۱۱۲ طرح عمرانی مصوبه این سفر تاکنون ۱۲ طرح به طور کامل اجرا شده، افزون بر ۸۰ طرح در مراحل گوناگون اجرا قرار دارد و بقیه آن‌ها در حال پیگری است. وی بیان کرد: از مجموع ۱۱۲ طرح […]

عفت همدم روز یکشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر با موضوع نهادهای حمایتی اظهار داشت: از مجموع ۱۱۲ طرح عمرانی مصوبه این سفر تاکنون ۱۲ طرح به طور کامل اجرا شده، افزون بر ۸۰ طرح در مراحل گوناگون اجرا قرار دارد و بقیه آن‌ها در حال پیگری است.

وی بیان کرد: از مجموع ۱۱۲ طرح عمرانی مصوب سفر رییس جمهور، فقط ۲ طرح که در حوزه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار دارد هنوز تعیین تکلیف نشده و اجرای آن منوط به مذاکره و پیگیری با مدیران بالادستی است.

 رییس ستاد پیگیری مصوبات سفر رییس جمهور به گلستان افزود: برای اجرای طرح های در دست اقدام و یا تکمیل‌شده، در مرحله اول ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تخصیص یافت و این طرح ها با استفاده از این اعتبار و همچنین استفاده از بودجه نهادهای حمایتی در مسیر اجرا قرار گرفت.

همدم با اظهار رضایت از پیگیری نهادهای حمایتی گلستان برای اجرای مصوبات سفر رییس جمهور اظهار امیدواری کرد که طرح های نیمه تمام این نهادها در آینده نزدیک و طبق زمانبندی اعلام شده به پایان برسد.

روند اجرای مصوبات سفر رییس جمهور در گلستان رضایت‌بخش استمدیرکل کمیته امداد گلستان هم در این جلسه گفت: یکی از مصوبات سفر رییس جمهور که در حوزه این نهاد قرار دارد، ساخت خانه برای ۱۰ هزار و ۲۸۸ مددجوی فاقد منزل و زمین بود که با وجود برخورداری از اعتبار کافی برای ساخت، به دلیل نداشتن زمین موفق به آغاز ساخت این طرح نشدیم.

عیسی بابایی اظهار داشت: یکی دیگر از مصوبات این سفر، ساخت خانه برای هزار و ۵۰۰ مددجوی دارای زمین بود که در این راستا پارسال ۸۰۰ خانه به بهره‌برداری رسید و ۵۰۰ خانه نیز در مراحل ساخت قرار دارد و تا پایان امسال کلید آن‌ها به صاحبانشان تحویل داده خواهد شد.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) گلستان نیز گفت: یکی از طرح‌های مصوب هیات دولت در سفر به گلستان احداث هفت مدرسه بود که سه مدرسه با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال اجرا است.

ساسان احمدی اظهار داشت: همچنین ساخت ۲۷ خانه برای خانواده‌های دارای ۲ فرزند معلول و بیشتر با مشارکت بهزیستی در حال انجام است و به پیشرفت فیزیکی حدود ۹۰ درصد رسیده است.