مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: ۳۳ هزار خانه خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن با همراهی پیمانکاران و نظارت دولت در مازندران اکنون به پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصد رسید. سید محمد نظری با بیان این که مرحله اول تسهیلات ساخت خانه خودمالکی نهضت ملی مسکن در مازندران حدود ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد، افزود: فرایند […]

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: ۳۳ هزار خانه خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن با همراهی پیمانکاران و نظارت دولت در مازندران اکنون به پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصد رسید.
سید محمد نظری با بیان این که مرحله اول تسهیلات ساخت خانه خودمالکی نهضت ملی مسکن در مازندران حدود ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد، افزود: فرایند پرداخت مرحله دوم این اعتبارت به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان از روز بیستم مرداد امسال به ۳۳ هزار متقاضی این طرح انجام می‌شود.
وی با بیان این که، این واحدهای مسکونی حداکثر تا پایان مردادماه ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهند رسید، گفت: از این تعداد خانه ۱۰ هزار واحد در مناطق روستایی و ۲۲ هزار واحد در مناطق شهری استان در دست ساخت است.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران تصریح کرد: سالانه در مناطق روستایی مازندران ساخت حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی نیاز است و طی چهار سال در قالب طرح نهضت ملی مسکن می‌توان ۴۰ هزار خانه برای اهالی روستاهای استان ساخته شود.
وی با اظهار این که گسترش طرح خودمالکی می تواند مشکل کمبود زمین را در مازندران برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن رفع کند، ادامه داد: برنامه ریزی دولت برای سال ۱۴۰۲ ساخت ۴۰ هزار واحد خودمالکی جدید با همراهی پیمانکاران و انبوه سازان در استان است.
نظری با اعلام این که برای ساخت خانه در طرح نهضت ملی مسکن مازندران حدود یک هزار و ۵۰۰ هکتار زمین نیاز است، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تاکنون یک هزار هکتار تامین شده و درصدد هستیم با اجرای طرح خود مالکی هم بحث کمبود زمین را رفع کنیم و هم این که اقشار مختلف مردم مازندران طبق فرهنگ و سنتشان با دریافت تسهیلات، خانه های خود را در ملک شخصی بسازند.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران اضافه کرد: در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن، ۲۳ هزار و ۲۵۰ واحد خانه قرار است در بافت فرسوده مناطق شهری استان ساخته شود که فشار کمبود زمین را کم خواهد کرد.
وی با بیان این که روند ساخت خانه در طرح نهضت ملی مسکن از دی ماه سال ۱۴۰۰ در استان آغاز شده است، گفت : در زمان حاضر عملیات ساخت ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار در قالب این طرح در مازندران در دست اجرا است و عملیات ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی هم با همراهی بسیج سازندگی در هفته های قبل در مازندران کلنگ زنی شد.