شرق استان مازندران دارای شهرهای نکا بهشهر گلوگاه سوادکوه و.. با ظرفیت های گردشگری متنوع در شرق استان وجود دارد و از طرفی بخش کشاورزی در استان بسیار گسترده است و با دشت های متنوع کشاورزی و برنج و مرکبات مختلف نام برده می‌شود‌.با توجه به همه این جنبه ها شرق مازندران از تنش آبی […]

شرق استان مازندران دارای شهرهای نکا بهشهر گلوگاه سوادکوه و.. با ظرفیت های گردشگری متنوع در شرق استان وجود دارد و از طرفی بخش کشاورزی در استان بسیار گسترده است و با دشت های متنوع کشاورزی و برنج و مرکبات مختلف نام برده می‌شود‌.با توجه به همه این جنبه ها شرق مازندران از تنش آبی رنج می برد. با توجه به این مشکلات محیط زیستی و کمبود منابع آبی در شرق استان به نظر می‌رسد که باید الویت بندی نسبت به گردشگری و کشاورزی شود و یا مدیریت درست این منابع سرلوحه کار قرار گیرد‌.در این باره نظر کارشناس گردشگری وکشاورزی را مورد نظر قرار دادیم.
محمدرضا اورمزدی کارشناس گردشگری و توسعه پایدار در زمینه الویت شرق مازندران گردشگری یا کشاورزی است اظهار داشت:واقعیت این است که استان مازندران در این خصوص باید به صورت یک کل دیده بشود ما باید یه تفکیک داشته باشیم شرق مازندران غرب که یک کل واحد است. در بحث گردشگری که هر کدام از این بخش ها و جهت های جغرافیایی استان ظرفیت های خاص گردشگری خود را دارد به تبع غرب مازندران با توجه به فاصله کم جلگه یعنی فاصله کوه تا دریا که ما کمترین حد رادر رامسر داریم که ۲ کیلومتر است بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
وی درباره علل پیشرفت گردشگری غرب مازندران گفت:به تبع غرب مازندران ویژگی های سرزمینی و خاصی دارد و همین ویژگی ها در کنار این تاسیسات گردشگری متنوع و وجود امکانات تفریحی متنوع و اقلیم خاصش باعث شده که هر ساله در پذیرش و استقبال مهمان های داخلی و خارجی باشیم.
اورمزدی راهکارهای پشرفت گردشگری شرق مازندران را اینگونه بیان کرد :به تبع مرکز استان و شرق استان هم می‌تواند الویت گردشگری قرار گیرد.در صنعت گردشگری بیش از ۸۰ گرایش در دنیا است اما آن چیزی که در مازندران اتفاق می افتد باید توامان باشد مثلا ما امروزه بحث گردشگری کشاورزی داریم و صنعت توریست که می‌تواند در کل استان به ویژه در مرکز و شرق استان اتفاق بیوفتد.بحث تعداد فضاهای کشاورزی تعداد باغ های میوه ما و تعداد مزارع برنج و درخت مرکبات به علت گستردگی سطح زمین در مرکز مازندران و شرق مازندران است که این فضا را می تواند ایجاد کند و ما توسعه توامان گردشگری و کشاورزی را باهم داشته باشیم که هیچ منافاتی با هم ندارد‌.
وی افزود:شرق مازندران فضای بی نظیری دارد در بحث طبیعت گردی و گردشگری ورزشی و همچنین خواستگاه بحث گردشگری مذهبی که به سمت محور غرب به شرق ببینیم بارگاه امام هشتم شیعیان امام رضا است و توسعه این گردشگری مذهبی می‌تواند در ابعاد بین المللی در جهان تشیع هم مطرح بشیم.همچنین ظرفیت های بی نظیری ما در شرق مازندران داریم که پتانسیل هایی هست به ویژه در گردشگری مزرعه که فرصت هایی است که می‌توان استفاده و برنامه ریزی کرد.
اورمزدی تداوم توسعه گردشگری را ایجاد توازن بین منابع زیرساخت ها و آمایش انسانی عنوان کرد و گفت: ولی همیشه توسعه ای مناسب هست که توسعه متوازن باشد یعنی توسعه ای که مبنای آن آمایش سرزمینی باشد و این توسعه منجر به توسعه پایدار شود یعنی اینکه ما در صنعت گردشگری و مسائل زیست محیطی، مسائل آمایش انسانی، مسائل منابع محیطی و توزیع متوازن جمعیت بر منابع را درصنعت گردشگری در نظر بگیریم وبه تبع در کنار این ظرفیت ها ما در بحث گردشگری سلامت، گردشگری پزشکی را هم در شرق مازندران می توانیم ایجاد کنیم.
وی اظهار کرد: در استان نباید یک نگاه جزیره ای داشته باشیم در اصل توانمندی‌های که غرب مازندران از سال های گذشته و زیر ساخت های آن هست و نگاه هایی که ایجاد شده، همه اینها به قبل انقلاب برمی‌گردد. با این سابقه طولانی در جغرافیای غرب مازندران هست که به عنوان نگین گردشگری دیده می شود ولی واقعیت امر این است امروزه شهرهای مانند آمل و بهشهر و حتی ساری می تواند بهترین در بحث گردشگری کشاورزی و گردشگری مزرعه ای مطرح شود‌.
عباسیان دکتری کشاورزی در رابطه با اینکه الویت شرق مازندران گردشگری است یا کشاورزی گفت: هردو به نظر من حائز اهمیت بسیار است.
در استان مازندران بخش وسیعی از زمین های حاصل خیز در شرق استان قرار دارد و محصولات کشا‌ورزی مهمی در اینجا کشت می شود مثل دانه های روغنی کلزا ، پنبه، آفتابگردان و ده ها گیاه دیگر که می شود در اینجا کشت نمود.
وی افزود:در بحث گردشگری هم به همین صورت است کشور های که درآمد از موضوعات نفت و.. ندارند از طریق گردشگری درآمد کسب می کنند. به خصوص استان مازندران در شرق که آثار دیدنی و تاریخی بسیاری دارد.
عباسیان درباره اهمیت گردشگری گفت:گردشگر به جایی می‌رود که همه امکانات در اختیارش باشد کشور ما به خاطر اعتقاداتی که داریم باعث ایجاد یکسری محدودیت ها برای توریست ها می شود ولی با برنامه ریزی مدیران و مسئولان کشور می توان در بخش گردشگری اشتغال آفرینی و درآمد زایی کرد‌.
وی اظهار کرد:هم بخش کشاورزی و هم گردشگری بخش هایی هستند که می توانند برای مردم بسیار اشتغال زایی کنند.حتی در مسیر های شمال که حرکت می کنید افرادی هستند که سویت و ویلا خالی را اجاره می دهند که اینها هم یک نوع شغل است که برای افراد ایجاد شده و می توان آنها را مدیریت کرد و سامان داد و اشتغال زایی کرد‌.
عباسیان در زمینه کشاورزی و اهمیت آن افزود: در سمت دیگر می توان کشاورزی را فعال کرد تا فرآورده های دامی و کشاورزی هم زمان با هم بتوان از تمامی پتانسیل ها استفاده کنیم اما هرکدام جایگاه خودشان را دارند و بخش گردشگری هم امکانات زیرساختی آن باید درست باشد.
وی افزود:بسیاری از تفرجگاه های ما امکانات رفاهی ندارند و دولت باید سیاست هایی را اجرایی کند که هر کدام از این تفرجگاه ها به بخش خصوصی انتقال دهد که بیشتر بررسی کند و به این فضاها رسیدگی شود و هر فرد فقط مسئول حراست از آن بخش شود.
عباسیان تاکید داشت:از نظر اقتصادی بخش گردشگری درآمد بیشتری دارد به شرطی که درست عمل شود.در بخش کشاورزی هم به علت بالارفتن قیمت محصولات و مسئله وارد کننده بودن کشور ما در محصولات روغن و غلات است که رعایت شدن به این اصول می تواند در جای خود ارزشمند و مهم باشد.
عباسیان درباره درگیری های دشت شرق مازندران از تنش های آبی موجود گفت: مشکل کم آبی از طریق استفاده از ارقام مقاوم، جا به جایی فصل کشت، احداث گلخانه می توان تا حد زیادی مرتفع شود‌.
مهدی بشارتده سلوطی استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران و دکترای اقتصاد با گرایش سیاست و توسعه درباره الویت کشاورزی و یا گردشگری در شرق مازندران بیان کرد: اصولا مخالف نگاه تک بعدی به مسائل هستم و راه حل را هم در تک محوری و تک بعدی نمی دانم.برای بحث توسعه اینکه نگاه را به یک سمت ببرید و یک محور را انتخاب کنید خود در تضاد با توسعه است.توسعه خود همه جوانب را در نظر میگیرد و منتهی به یک بعد نمی شود آنچه منتهی به یک بعد شود معنی رشد پیدا می کند.
وی عنوان کرد: برای شرق استان باتوجه به حوزه صنعتی،کشاورزی و گردشگری که وجود دارد به باور و اعتقاد من اینگونه است که صنعت قطب توسعه است، کشاورزی محور توسعه است و گردشگری بار توسعه شرق مازندران را می تواند به دوش می کشد.
بشارتده درباره ظرفیت های شناخته نشده در بخش های گردشگری و صنعت بیان کرد: ما در حوزه صنایع قابلیت های بسیاری داریم شرکت های ساحلی، بندر امیراباد، شهرک های صنعتی و همچنین واحدهای فنی و حرفه ای که وجود دارد.قابلیت های صنعتی ما را بیشتر نمود پیدا می کند چه در حوزه معدن و چه در حوزه صنعت قابلیت هایی است که هنوز با توجه به شهرک هایی که مستقر است و بندر امیراباد استفاده نشده است. در بحث گردشگری ارتفاع ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ متری که در بخش کوهستانی شهرستان واقع شده قابلیت های توسعه گیاهان داروی را برای ما بیشتر نمود پیدا می کند را که حوزه دشت، قابلیت کشت محصولات چه سیفی جات چه گندم، کلزا، برنج و مرکبات ما از این ظرفیت به خوبی بهرمند نشدیم.
وی درباره نگاه سنتی و صنعتی که به ظرفیت های مختلف شرق مازندران داشته ایم گفت: صنایع تبدیلی مرتبط با بخش کشاورزی را در شرق مازندران مستقر نکردیم و به نوعی کشاورزی مان را با ارزش افزوده ایجاد نکردیم و نگاهمان سنتی بود و نگاه صنعتی. و اگر اهمیت این موضوع را درک بکنیم می توانیم کشاورزی را به عنوان محور توسعه قرار دهیم.
بشارتده در تاکید خود برای پیشرفت روشن گردشگری حوزه شرق مازندران بیان کرد: قابلیت هایی که در حوزه گردشگری داریم انبیه های تاریخی، حوزه بوم گردی، حوزه روستایی، بحث ایین هایی که در روستا برگزار می شود به مناسبت محصولات یا بحث جشن برداشت محصولات، معرفی صنایع دستی همه ی این ها در کنار همدیگر می توانند افق روشنی را در شرق مازندران رقم بزنند که متاسفانه تاالان از این ظرفیت غافل بودیم و بهرمند نشدیم.