مدیر کل راه و شهرسازی گلستان اعلام کرد: متقاضیان نهضت ملی مسکن که تا پایان تیرماه آورده اولیه را واریز نکنند، حذف خواهند شد. مهدی ملک گفت: آن دسته از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن که واجد شرایط هستند و برای آن‌ها پیامک واریز وجه ارسال شده اگر در فرصت باقی مانده تا پایان تیرماه، […]

مدیر کل راه و شهرسازی گلستان اعلام کرد: متقاضیان نهضت ملی مسکن که تا پایان تیرماه آورده اولیه را واریز نکنند، حذف خواهند شد.
مهدی ملک گفت: آن دسته از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن که واجد شرایط هستند و برای آن‌ها پیامک واریز وجه ارسال شده اگر در فرصت باقی مانده تا پایان تیرماه، آورده اولیه را واریز نکنند، حذف و نفراتی از اولویت‌های بعدی جایگزین آن‌ها خواهند شد.
وی، درباره آن دسته از متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان که تکلیفشان مشخص نشده است گفت: به تمام کسانی که واجد شرایط شناخته شده و مدارک خود را در سامانه به صورت کامل بارگذاری گرده اند پیامک داده ایم تا برای تشکیل پرونده در دفاتر پیشخوان و واریز وجه اولیه اقدام کنند و اگر به موقع تشکیل پرونده ندهند وآورده را واریز نکنند نفراتی از اولویت‌های بعدی جایگزین آن‌ها می‌شوند.
ملک گفت: اگر کسی واجد شرایط است و برای او پیامک ارسال نشده موضوع را از طریق سایت ثمن پیگیری کند و اگر نتیجه نگرفت در گرگان به اداره کل راه و شهرسازی استان و در سایر شهر‌های بالای ۲۵ هزارنفر به اداره‌های راه و شهرسازی شهرستان‌های مربوطه و در شهر‌های کردکوی و آق قلا و سایر شهر‌های زیر ۲۵ هزارنفر به اداره‌های بنیادمسکن استان مراجعه کنند. مهدی ملک افزود: سهمیه استان گلستان در طرح نهضت ملی مسکن سالیانه پانزده هزار و ۴۷۶ واحد است تاکنون ساخت بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ واحد آغاز شده و زمین مورد نیاز برای حدود ۱۵ هزار واحد مسکونی نیز تامین شده است.
مدیر کل راه و شهرسازی گلستان با اشاره به ضرورت تامین زمین مورد نیاز برای حدود ۶۱ هزار واحد مسکونی طی چهارسال گفت: برای تأمین زمین سهم ۶۱ هزار واحدی استان در طرح نهضت ملی مسکن، از ابزار‌های مختلف پیش‌بینی شده در شیوه‌نامه به ویژه الحاق اراضی استفاده شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان گفت: تاکنون حدود ۹۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن در استان ثبت نام کرده اند که از این تعداد چهار هزار و ۵۰۰ نفر انصراف داده اند و پس از پالایش اولیه شصت و یک هزار و ۸۲۲ نفر حائز شرایط اولیه تشخیص داده شدند و شش هزار و ۸۶۸ نفر هم تایید نهایی شدند که از این تعداد چهار هزار و ۳۵۴ نفر افتتاح حساب کرده اند و ۲ هزار و ۲۱۹ نفر هم سهم آورده خود را واریز کرده اند.
ملک درباره وضعیت پالایش متقاضیان نیز توضیح داد: تاکنون بیش از ۹۰ درصد متقاضیانی که مدارک خود را به صورت کامل بارگذاری کرده‌اند، پالایش شده اند و پالایش سایر افراد نیز تا پایان تیر ماه تکمیل خواهد شد.