استاندار مازندران اجرای مصوبات سفر رییس جمهور را سبب شروع حرکت و جهش در استان دانست و گفت: اجرای مصوبات سفر در استان آغاز شده است. سید محمود حسینی‌پور در جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به استان سفرهای استانی را موهبت و فرصتی برای استان‌ها دانست و گفت: در این سفرها برشی برای تخصیص […]

استاندار مازندران اجرای مصوبات سفر رییس جمهور را سبب شروع حرکت و جهش در استان دانست و گفت: اجرای مصوبات سفر در استان آغاز شده است.
سید محمود حسینی‌پور در جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به استان سفرهای استانی را موهبت و فرصتی برای استان‌ها دانست و گفت: در این سفرها برشی برای تخصیص اعتبارات محسوب می‌شود و اعتبارات این سفرها محقق می‌شود. وی با اظهار اینکه اولین تخصیص اعتبارات سفر هیئت دولت به استان تا ۲۹ فروردین ماه جذب شد، گفت: اجرای مصوبات سفر سبب شروع حرکت در استان شد و تمامی مصوبات سفر با همکاری مدیران اجرایی شده است. وی با بیان اینکه مدیران مسئول اول پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت به شمار می‌روند، افزود: هر دستگاه باید تخصیص بیشتری را جذب کند، بنابراین کوتاهی در این بخش را نخواهیم پذیرفت و مدیران باید روزانه مصوبات سفر را پیگیری کنند. استاندار مازندران با اشاره به قدمت ۱۳ ساله ساخت پل نیمه کاره در فریدونکنار ادامه داد: به دلیل ناتمام بودن نتوانستیم از آن استفاده کنیم و لازم است مدیران ستادی و فرمانداران پیگیری جدی در این بخش داشته باشد. وی ادامه داد: دستگاه‌ها موظف هستند پیشرفت کار را مرحله به مرحله به فرمانداران گزارش کنند تا کم کاری و کاهلی موجود در امور را از بین بریم و با پیگیری‌های منظم و هوشمندانه باید کارها را اجرایی کنیم. وی مدیریت و ضعف نظارت را از جمله مسائل اصلی برشمرد و گفت: برخی از مدیران در دستگاه‌های اجرایی انگیزه‌ای برای کارکردن ندارند و باید نسبت به تعیین تکلیف این افراد اقدام شود و نباید وقت تلف کرد. استاندار مازندران مصوبات سفر رئیس جمهور را کلید بازگشایی پروژه‌های ناتمام دانست و از دستگاه‌های اجرایی خواستار جذب بودجه و اعتبارات لازم شد.
اجرای مصوبات سفر رییس جمهور را سبب شروع حرکت و جهش در استان دانست و گفت: اجرای مصوبات سفر در استان آغاز شده است.
سید محمود حسینی‌پور در جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به استان سفرهای استانی را موهبت و فرصتی برای استان‌ها دانست و گفت: در این سفرها برشی برای تخصیص اعتبارات محسوب می‌شود و اعتبارات این سفرها محقق می‌شود. وی با اظهار اینکه اولین تخصیص اعتبارات سفر هیئت دولت به استان تا ۲۹ فروردین ماه جذب شد، گفت: اجرای مصوبات سفر سبب شروع حرکت در استان شد و تمامی مصوبات سفر با همکاری مدیران اجرایی شده است. وی با بیان اینکه مدیران مسئول اول پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت به شمار می‌روند، افزود: هر دستگاه باید تخصیص بیشتری را جذب کند، بنابراین کوتاهی در این بخش را نخواهیم پذیرفت و مدیران باید روزانه مصوبات سفر را پیگیری کنند. استاندار مازندران با اشاره به قدمت ۱۳ ساله ساخت پل نیمه کاره در فریدونکنار ادامه داد: به دلیل ناتمام بودن نتوانستیم از آن استفاده کنیم و لازم است مدیران ستادی و فرمانداران پیگیری جدی در این بخش داشته باشد. وی ادامه داد: دستگاه‌ها موظف هستند پیشرفت کار را مرحله به مرحله به فرمانداران گزارش کنند تا کم کاری و کاهلی موجود در امور را از بین بریم و با پیگیری‌های منظم و هوشمندانه باید کارها را اجرایی کنیم. وی مدیریت و ضعف نظارت را از جمله مسائل اصلی برشمرد و گفت: برخی از مدیران در دستگاه‌های اجرایی انگیزه‌ای برای کارکردن ندارند و باید نسبت به تعیین تکلیف این افراد اقدام شود و نباید وقت تلف کرد. استاندار مازندران مصوبات سفر رئیس جمهور را کلید بازگشایی پروژه‌های ناتمام دانست و از دستگاه‌های اجرایی خواستار جذب بودجه و اعتبارات لازم شد.