فرج الله فتح الله پور  با بیان این که در جلسه شورای برنامه ریزی مازندران ۱۱ اولویت با اعتبار سه میلیاردو ۴۰۰ میلیون تومان به تصویب رسید، افزود: محوریت موضوع های پژوهشی با شعار سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین است. وی توضیح داد که بزودی اولویت های پژوهشی استان فراخوان می شود و محققان […]

فرج الله فتح الله پور  با بیان این که در جلسه شورای برنامه ریزی مازندران ۱۱ اولویت با اعتبار سه میلیاردو ۴۰۰ میلیون تومان به تصویب رسید، افزود: محوریت موضوع های پژوهشی با شعار سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین است.

وی توضیح داد که بزودی اولویت های پژوهشی استان فراخوان می شود و محققان و پژوهشگران با ارایه پرپوزال می توانند در این طرح شرکت کنند.

وی با بیان  این که موضوع پژوهش های امسال مازندران در بررسی و آسیب شناسی برای توسعه زیر ساختی بخش های گردشگری ، کشاورزی و صنعتی است، ادامه داد: آسیب شناسی سرزمینی  از صنایع مازندران ، بررسی چگونگی تامین زنجیره کسب و کار ، سازمان های مردم نهاد  برای نظام حکمرانی  ، مدیریت مصرف انرژی در دستگاه های اجرایی  و طرح  پرورش توام جلبگ ، ماهی و گیاه از عنوان های پژوهشی امسال است.

وی با اشاره به این نکته که تخصیص یک درصد اعتبارات دستگاه ها به پژوهش باید عملیاتی شود، اظهار داشت: بذور گواهی شده محصولات کشاورزی ، رشد و بهره وری از ظرفتت های بخش های مختلف کشاورزی و آسیب شناسی از کارکرد رسانه ها با هدف تدوین سند توسعه ای رسانه ای مازندران از دیگر موضوع های پژوهشی سال جاری است.

 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران  تاکید کرد که علاوه بر این عنوان ها  دستگاه های اجرایی که موضوع های خاصی را برای توسعه زیرساخت ها  درحوزه ماموریت خودشان نیاز دارند ،می توانند با تخصیص اعتبار عنوان پژوهشی را اعلام و عملیاتی کنند.

فتح الله پور به اهمیت کاربردی شدن نتایج تحقیقات و پژوهش در مازندران اشاره کرد و گفت: اگر تصمیم ها و راهبردها بر اساس نتایج پژوهش برنامه ریزی و عملیاتی شود ،مقوله آزمون و خطا برای توسعه استان از بین می رود و در واقع به طور حتم به نتیجه مورد نظر خواهیم رسید.