مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با خداحافظی کوتاه دوره جدید خدمت خود را آغاز خواهد کرد. حسن رنگرز ۲۹ شهریور ماه دو سال پیش مدیرکل ورزش و جوانان مازندران شده بود و در ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ در پیامی کوتاه خبر از پایان دوره خدمت خود داد. با وجود مخالفت وزیر ورزش و جوانان و […]

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با خداحافظی کوتاه دوره جدید خدمت خود را آغاز خواهد کرد.
حسن رنگرز ۲۹ شهریور ماه دو سال پیش مدیرکل ورزش و جوانان مازندران شده بود و در ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ در پیامی کوتاه خبر از پایان دوره خدمت خود داد.
با وجود مخالفت وزیر ورزش و جوانان و استاندار مازندران، اما رنگرز موفق شده که رضایت آنان را برای جدایی از این مسئولیت جلب کند.
وی به سبب دوران قهرمانی که با لباس و جایگاه مازندران داشت از ارزش و اعتباری دیرینه و پایدار در دل دوستداران ورزش استان برخوردار است و به یقین از این پس پهنه ورزش کشور از خدمات وی بهره مند خواهد شد.
همواره به او که از این خانواده و خاندان است سلام می کنیم و خداحافظی در کار نیست.