مدیر کل راه آهن شمال شرق ۲ گفت: با توجه به پیگیری های استاندار گلستان، هیات تاتاری به همراه گروه های مختلف در گلستان حضور یافته و از خطوط ریلی اینچه برون بازدید کردند. محسن اعتماد اظهار کرد: با توجه به حضور هیأت تاتاری روسیه بر لزوم زیرساخت‌های مناسب برای تبادلات تجاری تاکید و در […]

مدیر کل راه آهن شمال شرق ۲ گفت: با توجه به پیگیری های استاندار گلستان، هیات تاتاری به همراه گروه های مختلف در گلستان حضور یافته و از خطوط ریلی اینچه برون بازدید کردند.
محسن اعتماد اظهار کرد: با توجه به حضور هیأت تاتاری روسیه بر لزوم زیرساخت‌های مناسب برای تبادلات تجاری تاکید و در این بازدید پتانسیل‌های ایستگاه اینچه برون و همچنین پروژه‌های زیرساختی برنامه ریزی شده، برای آنها تشریح شد.
مدیر کل راه آهن شمال شرق ۲ با اشاره به اینکه باید از نظر کارشناسان مختلف بهره مند شد، افزود: با توجه به بازدید هیأت تاتاری از کریدور شمال به جنوب قرار شد تا تیم‌های کارشناسی از تاتارستان برای تبادل اطلاعات فنی به گلستان سفر کنند. اعتماد ادامه داد: با حضور تیم‌های کارشناسی تاتاری از مرکز لجستیک مرزی راه آهن اینچه برون و ارائه تبادلات فنی امیدواریم بتوانیم شاهد تصمیم گیری های درست برای انتخاب بهترین و کوتاه‌ترین مسیر برای رسیدن به کشورهای آسیای میانه باشیم. وی اضافه کرد: در حال حاضر پروژه‌های متعددی در حال اجرا است که طبیعتاً زیرساخت‌های اینچه برون می‌تواند مورد توجه کشورهای آسیای میانه قرار گیرد و باید هر چه سریع‌تر این زیرساخت‌ها تکمیل شود، مطمئناً با این کار ما به اهداف تجاری خود بیشتر نزدیک می‌شویم. مدیر کل راه آهن شمال شرق ۲ با اشاره به اینکه سکوی بارگیری و تخلیه بار از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی اینچه برون است، بیان کرد: ایجاد خطوط عریض نرمال در داخل ایستگاه و محوطه‌ها برای سرمایه گذاری و ایجاد پایانه‌های کانتینری مواد معدنی، نفتی و واگن‌های یخچال دار از جمله پروژه‌های مهمی بوده که در اینچه برون برنامه ریزی شده است.
وی با بیان اینکه روزانه می‌توان ۱۰۰ واگن ظرفیت مبادله با کشورهای آسیای میانه داشته باشیم، گفت: با اتصال خط عریض، واگن‌ها بدون تعویض بوژی می‌توان از ترکمنستان تا ایستگاه اینچه برون سیر کنند و هر واگن حدود ۱۸۰ فرانک سوئیس صرفه جویی ارزی برای ما در پی دارد.
اعتماد افزود: کریدور شمال به جنوب مهمترین مسیر برای صادرات ریلی و رسیدن به آب‌های آزاد است و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت کریدوری آن برای کوتاه شدن راه‌های رسیدن به مبادلات تجاری استفاده کنیم.