سرمربی جوانی که گمان نمی رود به کار دریا بابل آید، هدایت این تیم را در فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال کشور برعهده گرفت. وحید بیاتلو که کارنامه ای کوتاه و نه چندان پررنگ در فوتبال ایران دارد، هدایت تیمی را عهده دار شد که فراتر از چنین مربی را در محدوده جغرافیایی اش […]

سرمربی جوانی که گمان نمی رود به کار دریا بابل آید، هدایت این تیم را در فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال کشور برعهده گرفت.
وحید بیاتلو که کارنامه ای کوتاه و نه چندان پررنگ در فوتبال ایران دارد، هدایت تیمی را عهده دار شد که فراتر از چنین مربی را در محدوده جغرافیایی اش زیاد دارد و به او باور و ایمان آورده است! امیدواریم که بیاتلو بتواند این اعتماد را پاسخ گوید که تردید برانگیز است اما دلیلی نمی شود که حتی یک لحظه چشم امید را ببندیم که اتفاقا از این پس بیاتلو به شدت مورد توجه و حمایت است تا به همه کسانی که تردید دارند بگوید، اشتباه می کردید!