مدیرکل بنیاد مسکن مازندران گفت: در نشست شورای برنامه ریزی استان مقرر شد ظرف مدت دو ماه طرح هادی روستایی استان بازنگری شود. علی اصغر آسمانی مقدم در نشست شورای اداری استان که به میزبانی تنکابن برگزار شد، با اشاره به روستای شانه تراش محله دوهزار گفت: این روستا به عنوان روستای پایلوت گردشگری ارگانیک […]

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران گفت: در نشست شورای برنامه ریزی استان مقرر شد ظرف مدت دو ماه طرح هادی روستایی استان بازنگری شود.
علی اصغر آسمانی مقدم در نشست شورای اداری استان که به میزبانی تنکابن برگزار شد، با اشاره به روستای شانه تراش محله دوهزار گفت: این روستا به عنوان روستای پایلوت گردشگری ارگانیک بوده و طرح سنگ فرش روستا و جداره سازی و معابر آن با همکاری اهالی روستا در دستور کار بنیاد مسکن قرار دارد.
وی ضمن قدردانی از استاندار مازندران برای حمایت نسبت به دریافت قیر رایگان افزود: از محل مشارکت دهیاری‌ها و اختصاص قیر رایگان تاکنون معابر ۲۰ روستا در تنکابن آسفالت شده و ۱۰ روستای دیگر هم در برنامه کاری بنیاد مسکن قرار دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن مازندران درباره مشکلات طرح هادی در روستاها هم بیان کرد: اعضای کمیته طرح هادی متشکل از نمایندگان چندین اداره بوده و هرکدام دفاعیات خود را ارائه می‌دهند و ممکن است بازخورد مناسبی هم‌نداشته باشد.
آسمانی مقدم با تأیید بر مشکلات ناشی از اجرای طرح هادی خاطرنشان کرد: در بازنگری طرح هادی اراضی که چندین سال در داخل بافت قرار داشتند اما مالکان اقدامی در آن انجام ندادند، آن اراضی از بافت خارج شده و اراضی خارج از بافتی که مالکان نیاز دارند تا در آن اقدامی انجام بدهند به بافت الحاق می‌شوند.
وی گفت: در نشست شورای برنامه ریزی استان مقرر شد تا ظرف مدت دوماه، کارگروه معماری، شهرسازی و آمایش استان، در طرح هادی بازنگری جدی داشته باشند تا این مشکلات کاهش یابد.