سید شمس الدین: اکنون در مازندران ۲ دانشگاه علوم پزشکی داریم که در شرق مازندران قرار دارند و اکنون در غرب مازندران دانشکده پزشکی به مرکزیت شهرستان تنکابن ایجاد خواهد شد که اتفاق بزرگی برای کل استان است. وی با بیان این که درک این موضوع هم چشم باز و هم دل صاف می خواهد […]

سید شمس الدین: اکنون در مازندران ۲ دانشگاه علوم پزشکی داریم که در شرق مازندران قرار دارند و اکنون در غرب مازندران دانشکده پزشکی به مرکزیت شهرستان تنکابن ایجاد خواهد شد که اتفاق بزرگی برای کل استان است.

وی با بیان این که درک این موضوع هم چشم باز و هم دل صاف می خواهد ، اظهارداشت : تاسیس این دانشکده پس از ارزیابی های کارشناسی، امکان سنجی جغرافیایی و با در نظر گرفتن شاخص ها، معیارها و استانداردهای تخصصی از سوی مراکز تخصصی صورت گرفت و سرانجام در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مطرح و به تصویب رسید.

حسینی خاطرنشان کرد: دانشکده علوم پزشکی فراتر از دانشکده پزشکی است که با تاسیس و شروع فعالیت آن، امکانات، منابع و خدمات بهداشتی و درمانی به طور متوازن و با کیفیت و کمیت بهتر و مناسب‌تری در اختیار مردم غرب استان مازندران قرار خواهد گرفت.

وی انتقادات صورت گرفته در فضای مجازی پیرامون تاسیس این دانشکده را غیر منصفانه دانست و تصریح کرد: مرکزیت دانشکده علوم پزشکی در تنکابن است اما دانشکده های آن اعم از پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، پرستاری در شهرهای مختلف غرب مازندران ایجاد خواهد شد تا همگان از این امتیاز بهره مند شوند.

نماینده مردم شهرستان های تنکابن ، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد : برخی اینگونه مطرح کردند که قرار است دانشکده پردیس پزشکی رامسر به تنکابن منتقل شود که اینگونه نیست و چنین اتفاقی روی نخواهد داد.

به گفته حسینی پردیس پزشکی رامسر در زمان حاضر فاقد چارت سازمانی و هیات علمی است که با تاسیس دانشکده علوم پزشکی به دانشکد پزشکی رامسر تغییر نام خواهد داد و از چارت سازمانی و هیات علمی بهره مند خواهد شد.

وی یادآور شد : شهرهای غرب مازندران شاید جمعیت زیادی ندارند اما به دلیل گردشگر پذیر بودن میزبان میلیون ها مسافر هستند و تاسیس دانشکده علوم پزشکی می تواند بسیاری از نیازهای حوزه بهداشت و درمان این منطقه را برطرف نماید.

شهرستان های تنکابن ، رامسر ، عباس آباد ، چالوس ، کلاردشت ، نوشهر و نوردر غرب مازندران قرار دارند.