مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از صدور ۲۲ هزار برگ معاینه فنی خودرو‌های سنگین در استان خبر داد. حسن جهانیان مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: از تعداد ۲۷ هزار خودرویی که از ابتدای امسال تا پایان تیر به مراکز معاینه فنی استان مراجعه کردند، ۲۲ هزار […]

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از صدور ۲۲ هزار برگ معاینه فنی خودرو‌های سنگین در استان خبر داد.
حسن جهانیان مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: از تعداد ۲۷ هزار خودرویی که از ابتدای امسال تا پایان تیر به مراکز معاینه فنی استان مراجعه کردند، ۲۲ هزار خودرو سنگین موفق به اخذ معاینه فنی شده و ۵ هزارخودرو نیز مردود اعلام شده است.
او افزود: مازندران دارای شش مرکز معاینه فنی خودرو‌های سنگین است که به منظورارتقای ایمنی ترددجاد‌های و کاهش میزان آلودگی هوا، این مراکز زیر نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تاسیس و راه اندازی شده اند تا به طور مکانیزه وبدون دخالت کاربر، نسبت به کنترل فنی خودرو‌های سنگین اقدام وبرای آندسته از خودرو‌هایی که فاقد نقص فنی می‌باشند برگه معاینه فنی صادر شود.
جهانیان با بیان اینکه ۸۱ درصد از ناوگان‌های سنگین و نیمه سنگین استان در آزمون‌های معاینه فنی قبول شده و برگ معاینه فنی دریافت کرده‌اند، گفت: در این مراکز علاوه بر بازدید‌های ظاهری شامل کیفیت آج لاستیک ها، شیشه‌ها و آینه ها، چراغ ها، کمربند ایمنی، کپسول آتش نشانی، باک ها، درب‌ها و موارد ایمنی داخل خودرو، آزمون‌های مکانیزه شامل تست ترمز، لغزش جانبی چرخ ها، تست آلاینده ها، کیلومتر شمار و تست نور انجام می‌پذیرد.