طی حکمی از سوی رییس ستاد جشنواره و مسئول سازمان بسیج هنرمندان مازندران، سید حسین ساداتی سلیمی به عنوان دبیر سیزدهمین جشنواره تئاتر سازمان بسیج هنرمندان استان منصوب شد. به گزارش روابط عمومی انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران طی حکمی از سوی حمیدرضا هراسانی رئیس ستاد جشنواره و مسئول جشنواره بسیج هنرمندان استان مازندران دبیر […]

طی حکمی از سوی رییس ستاد جشنواره و مسئول سازمان بسیج هنرمندان مازندران، سید حسین ساداتی سلیمی به عنوان دبیر سیزدهمین جشنواره تئاتر سازمان بسیج هنرمندان استان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران طی حکمی از سوی حمیدرضا هراسانی رئیس ستاد جشنواره و مسئول جشنواره بسیج هنرمندان استان مازندران دبیر سیزدهمین جشنواره تئاتر سازمان بسیج هنرمندان استان مازندران معرفی شد.
در این حکم آمده است: استاد گرامی جناب آقای سید حسین ساداتی سلیمی، به موجب این حکم، جنابعالی به عنوان دبیر سیزدهمین جشنواره تئاتر سازمان بسیج هنرمندان استان مازندران منصوب می شوید. امید داریم با تقوا و تکیه بر تجربه و دانش جنابعالی، بتوانیم در جهت شناسایی و کشف استعدادهای جوانان و بسیجیان در عرصه تئاتر در سرزمین علوی‌پرور و هنرخیز مازندران گام برداریم.