سوادکوه
شناسایی کانون‌های آلوده به ملخ در سوادکوه 23 خرداد 1401

شناسایی کانون‌های آلوده به ملخ در سوادکوه

کانون‌‌های آلوده به ملخ و مبارزه به موقع با این آفت در مراتع سوادکوه شناسایی شده است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه از دیده بانی و شناسایی کانون های آلوده به ملخ در مراتع این شهرستان خبر داد و گفت: این کانون یابی از اردیبهشت امسال آغاز شد. حمیدرضا شهابیان افزود: پس از کانون یابی […]

گردشگری یا کشاورزی؟! 19 خرداد 1401
گزارش خبرشمال درباره اولویت اقتصادی شرق مازندران؛

گردشگری یا کشاورزی؟!

شرق استان مازندران دارای شهرهای نکا بهشهر گلوگاه سوادکوه و.. با ظرفیت های گردشگری متنوع در شرق استان وجود دارد و از طرفی بخش کشاورزی در استان بسیار گسترده است و با دشت های متنوع کشاورزی و برنج و مرکبات مختلف نام برده می‌شود‌.با توجه به همه این جنبه ها شرق مازندران از تنش آبی […]