زراعت
درآمدهای زراعت چوب برای احیای جنگل‌های گیلان استفاده شود 19 خرداد 1401
استاندار گیلان :

درآمدهای زراعت چوب برای احیای جنگل‌های گیلان استفاده شود

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم آموزش همگانی در زمینه جایگزینی درختان بومی و دارای رشد سریع با توجه به اقلیم استان، گفت: باید درآمدهای حاصل از زراعت چوب، برای احیای جنگل‌ها استفاده شود.

در خطر بودن زراعت گلستان با استمرار معضل کم آبی 18 خرداد 1401

در خطر بودن زراعت گلستان با استمرار معضل کم آبی

با وجود افزایش کمی بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته، کارشناسان امر با هشدار به استمرار وقوع خشکسالی به ویژه در بخش کشاورزی اعمال ساز و کارهای سازگاری بخش آب زراعت و باغداری این استان را ضروری برشمردند. تنگناهای متعدد در تامین آب آشامیدنی و مشقت های فراوان در دسترسی به آب زراعی به قصه تلخ […]