آرد
آردفروشی پنهان! 30 خرداد 1401
«خبرشمال» با توجه تشکیل صف‌های طولانی نان در نانوایی‌ها به رغمِ توزیعِ متناسب آرد گزارش می‌دهد؛

آردفروشی پنهان!

این روزها صفِ نانوایی‌ها بلند است اما از نان خبری نیست یا اگر هم هست کم هست! معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعیِ استاندار مازندران، در سخنانش، نانوایی‌های متخلف را عامل ایجاد صف‌های طولانی در نانوایی‌ها دانسته است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با بیان دستور جدید به فرمانداران گفت: سهمیه آرد نانوایی‌های متخلف […]

طرح کارت نان از فردا در استان گلستان اجرا می‌شود 17 خرداد 1401
استاندار گلستان:

طرح کارت نان از فردا در استان گلستان اجرا می‌شود

استاندار گلستان گفت: طرح ملی کارت نان از فردا (چهارشنبه) در سه شهرستان این استان آغاز خواهد شد.