آخرین اخبار :
  • منتشر شده در پنج شنبه, 05 ارديبهشت 1398 05:30

تنور انتخابات و سینه چاکان خدمت!

 
 
 

به قلم هومن درخشنده /


سرپرست خبرگزاري ايلنا مازندران/

چراغ انتخابات مجلس يازدهم روشن نشده؛ سينه چاکان ودلسوزان مردم درمازندران جلسات ومحافل هم انديشي به راه انداخته اند وبراي گرم کردن تنورانتخابات سرازپا نمي شناسند؛ تنوري که ناني براي مردم ازآن درنمي آيد و...!
اين روزها اسامي متعددي درسايت ها وپايگاه هاي خبري با عنوان کانديداهاي مجلس يازدهم منتشرمي شود؛ اسامي که برخي ازآنان شناخته شده هستند وبعضي نه!
دراين نوشته قصد نداريم اسامي افرادي که به نظرمي رسد؛ تصميم به شرکت درانتخابات مجلس را دارند؛ فهرست کنيم که به وقت مقتضي انجام خواهد شد؛ آنچه دراينجا خواهيم نوشت؛ گلايه هايي دوستانه به افرادی است که هرچهارسال يکبارطلوع مي کنند وزماني که بايد دردسترس باشند؛دردسترس نيستند!
يازدهمين دوره انتخابات مجلس را پيش روداريم؛ مردم شريف ايران 10 دوره به پاي صندوق هاي راي پارلمان رفتند وهرباربه اميدي افراد موردنظرشان را راهی خانه ملت کردند؛ يک دوره اصولگرايان؛ يک دوره اصلاح طلبان؛ دوره اي ديگروبازهم اصولگرايان وبازهم اصلاح طلبان! 
هرکه مي آيد شعارهاي زيبا سرمي دهد ودرخانه ملت سکني مي گزيند؛ ايام سپري مي شود؛ ماه ها ازپي همديگروسال درپي سال؛ مشکلات پابرجا هستند ومردم نمي دانند چه 
بايد کنند؟
نه بيکاري ريشه کن شده ونه اشتغال درست ودرمان ايجاد گرديده! نه معيشت مردم بهترشده ونه طرح وبرنامه اي! اصلاً بهتراست بگوييم برنامه محوري کيلويي چند؟!
اوضاع امروزمازندران را ببينيم وانصافاً يک بارهم که شده به وظيفه رسانه اي خود عمل کنيم؛ آناني که حکم نمايندگي مردم مازندران درمجلس را گرفتند و4 سال رفتند و آمدند؛ چه کردند؟
يکي ولايي بود وديگري اصلاح طلب وآن يکي اصولگرايي بود تمام عيار؛ خب اينان براي مردم واستان چه کردند؟
براي صنعت؛ براي کشاورزي، براي خدمات؛ براي بخش گردشگري؛ براي عمران وتوسعه؛ براي اقتصاد مازندران و...براي به سعادت رساندن مردم چه کردند؟ 
آيا جايگاه مازندران درپازل توسعه اينجاست؟ مثلاً استان ما محورکشاورزي وقطب گردشگري وصنعت وخدمات است؛ براي کدام بخش برنامه دوساله، پنج ساله و10 ساله و20 ساله نوشتند؟ اصلاً برنامه داشتند اين منتخبان عزيزمردم؟!
خيلي زود کانديداها به صف خواهند شد! همه مي آيند براي توسعه و خوشبختي مازندران! همه اينان رويايي دارند براي خوشبختي مردمان اين سرزمين! راستي! چگونه است وقتي برصندلي مجلس تکيه مي زنند؛ يادشان مي رود که چه گفته اند وچه وعده هايي داده اند!
به نظرمي رسد زود باشد که چهره ها را نمايان کنيم ومهره سوزي کنيم! بگذاريد دغدغه هايمان را با نمايندگان شريف مازندران؛ چه اناني که هم اکنون درمجلس هستند وچه آنهايي که به مجلس خواهند رفت! به اشتراک بگذاريم وبگوييم چرتکه بيندازند که کجاي کارهستند؟ 
مردم براي يازدهمين بارظرف 40 سال گذشته به پاي صندوق خواهند رفت تا تکليف ساکنين مجلس براي 4 سال آينده را روشن کنند؛ لطفا دراين سال سخت وطاقت فرسا؛ وعده هاي شيرين وآبدارندهند اين سينه چاکان مردم؛ فکرکنند 4 سال ديگربه مردم چه خواهند گفت؛ همانگونه که نمايندگان محترم فعلي بايد بگويند چه کردند دراين 40 سال!
خدايا چنان کن سرانجام کار...تو خوشنود باشي و ما رستگار

 

 
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی