• منتشر شده در یکشنبه, 16 دی 1397 12:14

برخي چقدر كوه‌اند، عظمت دارند، دريا هستند انگار

 
 
 

دلنوشته سعید میرزاپور از یک جانباز
بعد از نا‌اميدي از سرنوشت غواص‌ها، ديگر تواني براي اجراي دستور و يا ادامه‌ي عمليات وجود نداشت. به همراه تعدادي از رزمنده‌ها به صورت پراكنده در حال بازگشت به سنگرهايمان بوديم‌.
براي خروج از شرايطي كه در آن قرار داشتيم مجبور به مقابله رو در رو مي‌شديم. هر چند كه عمده تلاش ما خود‌داري از رويارويي بود. علي رغم رعايت جوانب احتياط‌، در مسير بازگشت، زخمي شدم، تا حدي از توان با زحمت فراوان در موقعيتي قرار گرفتم كه بر بستري خون آلود، تعدادي از همرزمان شهيد و زخمي قرار داشتند. نايي براي حركت در من وجود نداشت، دشمن بر دسته‌ي ما مسلط شده بود. بعد از مدتي، متوجه حضور دشمن در محوطه‌اي كه قرار داشتم، شدم. خودرو نظامي به همراه تعدادي مأمور، به قصد به شهادت رساندن زخمي‌ها و شليك تير خلاص معروف در جمع ما حاضر شد،اتفاق عجيبي براي من افتاد.
چرخ ماشين روي دست من قرار گرفت، روي همين انگشت‌ه ،كه اثرش هنوز هم به جا مانده.
براي حفظ جان‌، صدايي از من بلند نشد. در همه‌ي آن دقايق سخت نمي‌توانستم باور كنم كه در حال جان دادن هستم و باور داشتم كه زنده‌ام و مي‌بايست مبارزه كنم.
بعد از چند دقيقه‌اي پر اضطراب شر نيروهاي دشمن از محوطه ي استقرار من و همرزمان ما كم شد، هر چند نجات جان براي من كه تعدادي از دوستانم را از دست داده بودم، چندان شيرين هم نبود. با تجديد قوت و توان اندك به جا مانده‌، با شناسايي فرصت به زحمت از قائله خارج شدم، در حالي كه از كنار پيكرهاي دوستانم فاصله مي‌گرفتم.
در مرصاد هم جنازه‌ي برادرم را نزديك به يازده كيلومتر بر روي شانه‌هاي خودم قرار دادم تا بتوانم روي سخن با خانواده و پدر و مادرم را داشته باشم.
برادر ارشد من ابتداي جنگ به شهادت رسيد، در برخي ايام جنگ هر سه نفرمان با هم در جنگ حضور داشتيم.
شغل خاصي ندارم، هيچ امتياز و عنواني از جنگ و جبهه همراه من نيست، جز خاطراتش. خودم بيشتر وقت  با وانت كار مي‌كنم، پسرم هم كه فوق ليسانسي هست، نگهبان يك سازمان است. تذكر جدي دادم كه  امتيازي  براي خودش نبايد قائل شود، جنگ وظيفه‌اي بودكه انجام شد و ديگر حقي براي من وجود ندارد.
امروز كه مجبور شدم در سازماني دولتي حاضر شوم نماينده تعدادي راننده وانت هستم كه تقاضاي كمك به استقرار در جاي مناسب و يا حفظ وضع موجود را دارند.
اين‌ها صحبت‌هاي راننده‌ي وانتي بود كه در مكاني اداري با او و تعدادي از همكارانش هم كلام شدم.
برخي چقدر كوه‌اند، چقدر عظمت دارند، دريا هستند، انگار. اين‌ها هستند كه ايران غرور دارد. تمناي دنيا در وجودشان نيست. انگشت‌هايشان بوي نان نمي‌دهد.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی