• منتشر شده در چهارشنبه, 01 آذر 1396 06:50

ضرورت توسعه مصادیق وقف در مازندران

 

 
 

یکی از ویژگی‌های فقه امامیه، پویایی و قابلیت هماهنگی آن با پدیده‌های نوظهور و به تعبیر فقها، مسائل مستحدثه است. فقه پویای جعفری در طول تاریخ همواره مقتضیات زمان و مکان را شناخت و برای آن، حکم صادر کرد البته این پویایی در حقیقت ریشه در دین اسلام دارد که برابر حکم قطعی قرآن، دینی فرازمانی و فرامکانی است.
هفته جاری در تقویم ایام و مناسبت‌ها، به عنوان هفته وقف نام‌گذاری شده‌است. وقف یکی از سنت‌های اسلامی است که در قرآن با واژگانی چون صدقه، خیر، بر، احسان و انفاق مورد تاکید قرار گرفت و در سیره معصومین(علیهم السلام) نیز جایگاهی ویژه داشت، به شکلی که براساس اخبار متواتر، حضرات معصومین به اندازه توان مالی خود و مصلحتی که تشخیص می‌داند، اموال خود را وقف می‌کردند. ماده 55 قانون مدنی نیز به تصریح، وقف را عبارت از " حبس عین مال و تسبیل منافع آن " برشمرد و مواد 56 تا 58 و برخی مواد دیگر به جزییات آن پرداختند.
صرف نظر از تاکید بر این کار در دین اسلام، در فرهنگ ایرانی و پیشینه ملی ما نیز وقف مسبوق به سابقه بوده‌است و حتی در دوران ساسانی، تشکیلاتی به نام دیوان موقوفات نیز برای ساماندهی تمایل مردم به اقدامات خیرخواهانه وجود داشته‌است.
یکی از ویژگی‌های جامعه امروز، پیچیدگی بیش از حد و پدیدار شدن مسائل نوظهور است. مسائلی چون بهداشت، آموزش عمومی در نقاط دوردست و مناطق محروم، حوادث غیرمترقبه و ضرورت تسهیل کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان و حتی ضرورت برخورداری افراد و خانواده‌های فرودست جامعه از تکنولوژی‌های جدید در حوزه‌های مختلف بر اساس آنچه که در خصوص پویایی فقه شیعه و هماهنگی با مسائل نوظهور گفتیم می‌توان مصادیق وقف را توسعه داد و به موازات پرداختن به عمران و آبادانی مسجد و حوزه‌های علمیه، بخشی از درآمد موقوفات را به مسائل جدید چون آموزش عمومی برای افراد بی‌بضاعت یا نصب و استقرار تجهیزات مدرن و زیرساخت‌های بهداشت و درمان در مناطق حاشیه‌ای و استان‌های محروم گسترش داد.
مراجع عظام، فقها و اساتید حوزه‌ و دانشگاه می‌توانند در این زمینه پیشگام شوند و در مسیر فرهنگ‌سازی گام بردارند و به جامعه خوراک فکری بدهند تا واقفان گوشه چشمی نیز به این موضوعات داشته باشند. به ویژه اینکه منظور از " تسبیل منافع "، واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه و امور اجتماعی است. 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی