آخرین اخبار :
  • منتشر شده در شنبه, 27 خرداد 1396 10:50
سیاست در کلید واژه‌های امروزی

هزاران راه نرفته برای «آتش به اختیار بودن»

یادداشت رسیده/

 

چند سالی است با واژه‌هایی روبه رو می‌شویم که یا ترکیبی است و یا  تنها که در معنی پر مغز و عمیق، اما کاربرد آن در عرصه‌های مختلف متفاوت، آنچه مهم است در چه زمان، موقعیت و توسط چه کسی و چه جناحی و طیفی عنوان شود دارای اهمیت خواهد بود.
در سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری شاهد واژه‌ای از لسان رهبری بودیم آنهم هشداری بود برای مقابله با جنگ فرهنگی که این روزها کشور را مورد تهدید قرار داده است چیزی جز واژه آتش به اختیار نبود.
اما همین واژه آتش به اختیار دست مایه‌ای برای برخی از رجال سیاسی شده است که لازم است بجای لغلغه زبان شدن به عمق آن توجه شود تا در سطوح مختلف کاربردی شود.
وقتی واژه آتش به اختیار از سوی رهبری مطرح شد می‌تواند شروع یک اقدام جهادی برای حل مسائل فرهنگی باشد و از سوی سازمان و نهادهای فرهنگی جدی گرفته شود.
بر کسی پوشیده نیست که رهبری به فراخور زمان مسائلی را مطرح می‌کند که توجه دولت و مردم را در سطوح مختلف جلب کند تا موقعیت حساسی را هشدار دهد.
حال که  مقام معظم رهبری بارها بحث ناتو فرهنگی و بعدها انحطاط فرهنگی را مطرح کردند لازم است اندیشه‌های رهبری در این حوزه و سایر موضوعات مرتبط  که با واژه آتش به اختیار مانوس است مورد توجه قرار گیرد.
اینکه در دل یک فعالیت جهادی مسؤولان از حالت انفعالی خارج و پیگیری جدی بر مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی  باشند موضوعی است که رهبری به واژه آتش به اختیار پرداختند و این بحث از سوی روشنفکران جامعه به ویژه دانشجویان و دانشگاهیان باید مورد توجه قرار گیرد.
هوشمندی رهبری در کد دادن با بیان کلید واژه‌هایی که در عرصه سیاسی و فرهنگ مدرن است و نوین تلنگری است برای آگاه کردن و مشغول کردن مردم و آنانی که دستی بر آتش مسائل مختلف فرهنگی و سیاسی دارند هرچند این واژه‌های مطرح شده از سوی رهبری نگاه عمومی دارد و تنها به مسائل فرهنگی معطوف نمی‌شود.
قابل ذکر است که عنوان شود سخنان رهبری شامل همه حوزه‌ها شده و متوجه دولت‌ها و همه نهادها می‌شود تا آتش به اختیار از سوی همه اجرا شود این در حالی است که هزاران راه نرفته برای آتش به اختیار وجود دارد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی