آخرین اخبار :
  • منتشر شده در شنبه, 11 دی 1400 08:15
سرمربی تیم فوتبال نساجی؛

الهامی: مارکوپولو شده ایم اگر من را محروم می کنید مشکلی نیست اما داورتان را هم محروم کنید!

سرمربی تیم فوتبال نساجی گفت:فکر م یکنم مارکوپولو شد هایم و نم یدانیم بازی بعدی را کجا باید برگزار کنیم. ساکت الهامی پس از دیدار تیمش مقابل نفت مسجد سلیمان که با نتیجه تساوی یک بر یک تمام شد در نشست خبری حضور پیدا کرد و اظهار داشت: در ابتدا از مجموعه سپاهان تشکر م یکنم. امیدوارم روزی بتوانیم در زمین خودمان میزبان باشیم، هرچند که فکر م یکنم مارکوپولو شد هایم و نم یدانیم بازی بعدی را کجا باید برگزار کنیم. وی ادامه داد: وقتی چندین فرصت گل را از دست م یدهیم، تیم حریف صاحب موقعیت م یشود. هرچه زدیم به در بسته خوردیم. نم یتوان ایرادی از تیم حریف گرفت. تیم ما باید بیشتر تلاش کند تا بتواند نتایج خوبی بگیرد. بازی امروز در زمین ب یطرف بود. مهم نبود تماشاگر نیست، بلکه اگر حدادیان نبود ما باید در جاده ابرشیم م یچرخیدیم و در مسیر م یخوابیدیم تا برای بازی بعدی آماده شویم. کیفیت زمین امروز به گون های بود که توانستیم خوب بازی کنیم. فکر م یکنم به اندازه کل نیم فصل اول خلق موقعیت کردیم. سرمربی تیم فوتبال نساجی درمورد صحنه پنالتی که اعتقاد داشت برای تیمش گرفته نشده است، عنوان کرد: ما تنها تیمی هستیم که در یک متری محوطه جریمه هر اتفاقی رخ دهد باید بیاید بیرون از محوطه و این موضوع جالبی است. از کمیته داوران تقاضا دارم این امر را پیگیری کند. ضمن اینکه دلم م یخواهد دلیل دریافت کارت زردم را بدانم. از کمیته داوران م یخواهم که شرح وظیفه داور چهارم را اعلام کند. صحن های که پنالتی شد داور چهارم باید کمک م یکرد، اما او درحال صحبت با مربیان بود. الهامی گفت: وقتی دوربین م یآید آنها وارد صحنه م یشوند تا به قول منصوریان بگویند که دیدید ما هم در صحنه بودیم. شما یک ناظر در لی گهای اروپایی به من نشان دهید که دیده شود. ناظر و داور چهارم بازی دیشب لیورپول چه کسانی بودند؟ چه کسانی آنها را دیدند؟ همه مشکلات ما داور چهارم و ناظر هستند، هرچند که امروز زرگر عالی کار کرد. کاری کرد هاند که اگر درمورد داوری حرف بزنیم محروم م یشویم. وی ادامه داد: ساکت الهامی ۶ هفته محروم م یشود و گفتند این تصمیم به دلیل ب یاحترامی و تشویش اذهان بود. داور اشتباه م یکند چه م یشود؟ باید اعلام شود که چرا داور بازی دربی چند هفته محروم شد؟ دلیلش را همه باید بدانند. آنها مصونیت دارند و ما نداریم؟ آنها خانواده دارند و ما نداریم؟ چرا مردم نباید دلیل محرومی تها را بدانند؟ا ز این شرایط خسته شدیم. آقایان م یگویند که داور به استراحت رفته است، کدام استراحت؟ چرا درمورد ما نم یگویند که مثلا الهامی دو هفته به استراحت رفته است؟ سرمربی تیم فوتبال نساجی افزود: ما هم زن و بچه داریم و بسیار زحمت م یکشیم. وقتی پنالتی برای ما گرفته نم یشود مشخص است که کار سخت م یشود. آقای افشاریان پاسخگو باش؛ اگر من را محروم م یکنید ایرادی ندارد، اما داورتان را هم محروم کنید و دلیلش را هم بگویید. از کمیته داوران و فدراسیون و سازمان لیگ م یخواهم که نظارت کنند، چون ما زحمت م یکشیم، اما عد های خیلی راحت سود م یبرند. الهامی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود فرص تهای خوبی که تیمش ایجاد کرد نتوانست به پیروزی برسد، اظهار داشت: ایراد کار نه مهاجم بود و نه استرس؛ همه تلاش م یکنند تا توپ به دروازه نزدیک شود، اما گاهی زدن ضربه آخر سخت م یشود. گاهی این اتفاقات رخ م یدهد و تو پها گل نم یشود و گاهی هم مانند جام حذفی جعفری ضرب های م یزند و به گل تبدیل م یشود. از شاگردانم خیلی رضایت دارم و گل های از آنها نیست. بازی با پدیده و این مسابقه داور خطای پنالتی ما را از محوطه بیرون آورد. وی درمورد داوری این مسابقه،گفت: من احترام خاصی برای تیم حرف قائل هستم. فوتبال نتیج هگرا است و حالا حق دارم از داور گلایه داشته باشم. امروز واقعا داور چهارم ما را اذیت کرد. چندین بار ایراد گرفت که پای من روی خط است.اگر داور چهارم زمین را م یدید م یتوانست اعلام کند که خطا به سود ما در محوطه جریمه بود. او اصلا صحنه را ندید. داور چهارم را برای چه م یآورند؟ او حضور دارد تا اگر داور صحن های را ندید بتواند کمک کند. سرمربی تیم فوتبال نساجی عنوان کرد: من حتی حق ندارم دستم را از جیبم خارج کنم؟ باور کنید با داور حرف نزدم. بخدا که ما زحمت م یکشیم و حالا باید جواب تمام مازندران یها را بدهم. ما زمین نداریم و باید این شرایط را هم تحمل کنیم. این تیم در سا لهای قبل شرایط سختی داشت، اما حالا هشتم هستیم. همه کمک م یکنند تا تیم ما به شخصیتی که م یخواهیم برسد، اما خدا را خوش نم یآید زحمات یک مجموعه اینگونه از بین برود. از روز اول درمورد داور یها حرفی نزدم و حالا هم کاری به او ندارم و فقط م یخواهم بگویم نقش داور چهارم چیست؟ مگر داور و ناظر م یتوانند اخراج کنند؟ فقط مانده مسئول ورزشگاه این اختیار را داشته باشد . /مازندا سپرت 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی