لیست نهایی والیبال المپیک در سایت فدراسیون جهانی

مثل اینکه قائمی راست می گفت!

اسامی ۱۲ بازیکن تیم ملی والیبال ایران برای حضور در المپیک توکیو بر روی سایت فدراسیون جهانی قرار گرفت که فقط جواد کریمی از مازندران و شهرستان نکا حضور دارد اما موضوع عجیب و دور از باور خط زدن امیرحسین اسفندیار آملی و حضور بازیکنی چون مرتضی شریفی به جای اوست!
برای حضور در این مسابقات ۱۲ بازیکن حق شرکت دارند و سایت فدراسیون جهانی والیبال ترکیب ۱۲ نفره تیم‌ملی ایران برای المپیک توکیو منتشر کرد.
لیست ۱۲ نفره به شرح زیر است:
*پاسور
سعید معروف - جواد کریمی
* سرعتی زن
محمد موسوی - مسعودغلامی - علی اصغر مجرد
* دریافت کننده
میلاد عبادی پور - میثم صالحی - مهدی مرندی - مرتضی شریفی
* پشت خط
امیر غفور - صابر کاظمی
* لیبرو
ارمان صالحی
در حالیکه مشخص بود اسفندیار به المپیک خواهد رفت ناگهان خط خورد و بازیکنی خوب اما نه در سطح امیرحسین جایش را گرفت. شریفی قابل قیاس اسفندیار نیست و مثل اینکه فرهاد قائمی راست می گوید که تیم ملی مافیا دارد! در کمال تاسف با دوره ورزشی حساس اسفندیار بازی شد و حقش را گرفتند.