آخرین اخبار :
  • منتشر شده در سه شنبه, 15 آبان 1397 11:12
پروفسور یخکشی، پدر دانش محیط زیست در گفت وگو با خبرشمال:

دستاورد ازدیاد جمعیت در ایران مصرف بی رویه و بحران آب است

 
 
 
 

خبرشمال، رضا شریعتی/


پروفسور علی یخکشی با اشاره بـه وضعیت منابع آب  در کشور گفـت: بحران آب، يـك بحران جهانی است که  در کتاب شناخت، حفاظت و بهسازی محيطزيست ايران  توجه تصميم گيران مملكت را به اين سمت معطوف کردم کـه بايد بـه تفكر مديريت در اين مملكت، سامان  داد. 
پدر دانش محیط زیست ایران در گفتوگو تلفنی با خبرشمال عنوان کرد: دولت به دنبال راهی برای مدیریت و حل بحران آب کشور است اما در صورت ادامه روند خشکسالی، ازدیاد جمعیت در ایران و مصرف آب بی رویه، این بحران شدیدتر می‌شود و ممکن است در آینده نه چندان دور بسیاری از شهرهای ایران فاقد آب شوند در نتیجه مردم آن مناطق به ویژه مردم فلات مرکزی ایران مجبور به مهاجرت شده و اگر به استان های دیگری که آب بیشتری در اختیار دارند مهاجرت کنند قطعا بحران شدید فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و کمبود منابع آبی در این استان‌ها به وجود می‌آید. باید دولت آینده بحران آب کشور را پیش بینی کند و راهکارها و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از تشدید این بحران انجام دهد. یخکشی با بیان اینکه تغییرات آب و هوایی در طی سالها و به مرور و از زمانی که انسان دست به نابودی طبیعت زد، بوجود آمد، اظهار کرد: نابود کردن منابع طبیعی تجدیدپذیر مانند جنگل و مرتع اثرات سویی بر وضعیت آب و هوای یک منطقه می‌گذارد و تغییرات آب و هوایی نقش مهمی در بحران خشکسالی جهان دارد؛ در ایران هم اثرات خشکسالی بیشتر مشاهده و احساس میشود چرا که سطح وسیعی از منابع طبیعی تجدیدپذیر کشور تخریب شده است. پدر دانش محیط زیست ایران با تاکید بر اینکه  در بخش اصلاح الگوی مصرف انرژی نیاز به  فرهنگ سازی داریم، اظهار کرد: در کشور بعد از بحران  آب بــه سـراغ طرح هایی نظیر انتقال آب دریاچه ی مازندران بـه سمنان رفتیم که اجرای این طرح علاوه بر آسیبهای زیست محیطی باعث نابودی تعدادی از  درختان ارزشمند جنگل های هیرکانی میشود. 
وی با بیان اینکه آب دریاچه ی مازندران لـب شور است، افزود: انتقال آب از نظر فنی قابل اجرا است اما باید دید صرفه اقتصادی دارد یا نه، چراکه هزینه انتقال  یک لیتر آب از پپسی و کوکاکولا هم گرانتر خواهد  بود. 
عضو هیأت علمی دانشگاه گوتینگن آلمان با تاکید بـر اینکه شیرین کردن آب دریاچه موجب تغییر اکوسیستم و آلودگی زیست محیطی منطقه خواهد شد،  افـزود: شیرین کردن آب و گرفتن نمکها پسماندی دارد کـه این پسماند به مرور منطقه را آلوده خواهد کرد و  باید در این زمینه پرسید دولت اگر اعتبار چنین طرحی  را دارد چرا کارهای مهمتر اقتصادی را جهت کسب  رضایت مردم انجام نمی دهد؟!  
پروفسور یخکشی با بیان اینکه در این زمینه منافع افرادی در جریان است که منافع ملی را نمی بینند،  افـزود: دریاچهی مازندران آبی لب شور دارد که مانند آب دریاهای جهان شـور نیست و دخل و تصرف در اکوسیستم آن یعنی مرگ هـزارن گونه ماهی. 
پدر دانش محیط زیست ایران در ادامه با انتقاد از وضعیت دفع پسماند در مازندران گفــت: مدت هاست میگویـم شهرداری ها بـه جـای دفـع بهداشتی زبالـه، آنهـا را به جنگلها میبرند که این موضوع باعث می شود شیرابهها به ریشه درختان و آبهای زیرزمینی آسیب   برساند. 
نویسنده کتاب شناخت، حفاظت و بهسازی محیط زیست با بیان اینکه دفع زباله در جنگل بارها عامل آتش سـوزی شده است، افـزود: باید سه استان شمالی  مازندران، گیلان و گلستان در این زمینه با جلسه مشترک به راهکاری منطقی در زمینـه کمپوست و دفـن  بهداشتی برسند. 
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در پاسخ بـه سوالی  در زمینـه علت استقبال نکردن دولت از طرحهای مربوط  به استفاده بهینه از زباله نظیـر اختراع ثبت شده توسط  اسـماعیل خاتمینژاد مخترع بهشهری سیستم تبدیل زبالههای پــت بــه دیوارهای آماده سـبک گفـت: ما  
معضل فرهنگی داریم و در دستگاه های خدمت رسان  کارهای دسـته جمعی را دوست نداریم. 
وی بـا بیان اینکه این مسـئله برای او در اجرای طـرح  مدیریت تلفیقی در جنگلهای خـزری بـا مشارکت مردم محلـی و واگذار کـردن کارها بـه مـردم از سـال پنجـاه تـا هشـتاد هجـری شمسی بـه اثبات رسـید، اظهـار کـرد: حتی سـازمان ملل حاضر شـد بودجـه بدهـد و مهنـدس جلالی رئیـس وقـت سـازمان جنگلها پیشنهاد انجام طرح را  در کشـور پذیرفت اما چـون برای اجرای ایـن طـرح به عـرق جبیـن مسئولان نیـاز بـود انجام نشد. 
پروفسـور یخکشی با اشاره به اجرای طرح خروج دام از جنگل بـه صورت فعلی گفـت: ایـن طرح سابقه یک قرنی در کشورهای اروپایی نظیر سوئیس، آلمان و یوگسلاوی سـابق دارد، آنها در زمینه طرح مذکور اشتباهات زیادی کردند و دچار مسـائل اجتماعی شـدند اما ما از تجربـه آنها درس نگرفتیم.

 

 
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی