مثلث مرگ آفرین مازندران

آمارهاي سازمان پزشكي قانوني كشور نشان مي دهد كه بيشترين حجم تلفات ناشي از غرق‌شدگي در هر سال مربوط به رودخانه‌ها است به نحوي كه در سال گذشته 26.6 درصد از كل موارد غرق‌شدگي در رودخانه‌ها 
اتفاق افتاده است.
هر چند عموم مردم تصور مي كنند كه بيشترين تلفات غرق‌شدگي مربوط به درياهاست و شناگران عمدتاً در دريا جان خود را از دست مي دهند، آمارهاي سازمان پزشكي قانوني كشور بيانگر حجم بالاي تلفات غرق‌شدگي در رودخانه‌ها است.
به بيان ديگر در هر سال آمار تلفات رودخانه‌ها در صدر تعداد فوت‌شدگان بر اثر غرق‌شدگي قرار مي گيرد. به عنوان مثال در سال گذشته  بر اساس آمارهاي موجود بيشترين موارد مرگ بر اثر غرق‌شدگي در رودخانه‌ها ثبت شده‌است. در اين مدت 239 نفر شامل 199 مرد و 40 زن بر اثر غرق‌شدگي در رودخانه‌ها جان باخته‌اند در حاليكه كل تلفات غرق‌شدگي در سال گذشته 898 نفر بوده‌است. پس از رودخانه ها محدوده‌هاي خارج از طرح دريا با 194  فوتي شامل 175 مرد و 19 زن بيشترين تلفات ناشي از غرق‌شدگي را داشته‌اند. 
يادآور مي شود  آمار تلفات ناشي از غرق‌شدگي در محدوده‌ ايمن‌سازي شده دريا تنها هفت
 مرد بوده است.
بر اساس اين گزارش آمار تلفات غرق‌شدگي طي سال گذشته در درياچه‌هاي مصنوعي و سد 79  نفر در درياچه طبيعي 27  نفر، استخر 125 نفر، كانال 83  نفر، چاه 29 نفر و ساير مكان‌ها 115
 نفر بوده است.
بر اساس اين گزارش از آنجا كه در فصل تابستان تمايل افراد براي حضور در حاشيه رودخانه ها و شناكردن افزايش مي يابد به هموطنان توصيه مي كنيم براي پيشگيري از موارد غرق‌شدگي و بروز حوادث ناگوار حتما نكات ايمني را مورد
 توجه قرار دهند.
توصيه هاي کليدي براي پيشگيري از غرق‌شدگي در رودخانه ها، كانال‌ها و آب‌هاي كم عمق
از آنجا كه بر اساس آمار هاي موجود تعداد قابل توجهي از موارد غرق‌شدگي در رودخانه ها و آب‌هاي كم عمق اتفاق مي افتد در ادامه توصيه هايي براي پيشگيري از غرق‌شدگي در رودخانه ها مطرح مي شود:
آشنايي با فنون اوليه شنا،آشنايي با محدوديت ها و رعايت آن‌ها از ابتدايي ترين الزامات قبل از شنا است.
اطلاع از وضعيت عمق آب قبل از تصميم به شيرجه زدن و حتي قبل از ورود به آب ضروري است. چرا که شيرجه در آب هاي کم عمق خطر ضربه به سر و نيز شکستگي گردن را به دنبال دارد.هم چنين ورود به آب‌هاي عميق براي مبتديان، خطر غرق شدگي را افزايش مي دهد.
بررسي دماي آب نيز ضروري است، به عنوان مثال اگر مدت زيادي در آفتاب مانده ايد، از وارد شدن ناگهاني به آب سرد خودداري کنيد، علت اين توصيه پيشگيري از شوک دمايي است.
به هيچ وجه تنها و در محيط هايي که نجات غريق وجود ندارد، شنا نکنيد.
در آب و در موقع شنا از شوخي هاي خطرناک بپرهيزيد.
پس از مصرف داروهايي که موجب خواب آلودگي يا شل شدن عضلات
 مي شوند، شنا نکنيد.
به هيچ وجه تشت هاي آب و لگن ها و يا حوضچه هاي کوچک آب را در جايي که کودک خردسال وجود دارد، بدون 
توجه رها نکنيد.
در حمام و حين استفاده از وان مراقب کودکان و سالمندان باشيد.
توانايي خود را در شناکردن بيش از حد در نظر نگيريد. يک سوم قرباني هاي غرق شدگي با فن شنا به طور کامل آشنا بوده اند.
در صورت مواجه با يک غريق، اگر با فن نجات غريق آشنا نيستيد، سعي کنيد فقط با استفاده از چوب يا طناب يا جليقه نجات و يا تشکيل زنجيره انساني به وي کمک کنيد.
براي نجات يک غريق اول امنيت خود را در نظر بگيريد. از پشت به غريق نزديک شويد و از او بخواهيد تقلا نکند.
پس از رساندن غريق به ساحل، به سرعت با اورژانس تماس بگيريد.
بسياري از رودخانه ها با وجود ظاهري آرام بسيار خطرناك و عميق هستند به نحوي كه فرد بعد از چند قدم جلو رفتن در رودخانه متوجه عمق زياد آن شده و گرفتار گردآب مي شود، بنابراين توصيه مي كنيم بدون اطلاع از وضعيت رودخانه هرگز براي شنا در آن اقدام نكنيد. به ياد داشته باشيم بيشترين غرق شدگي در رودخانه هاي كشور 
اتفاق افتاده است.