مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران:

450 اثر به دبیرخانه جشنواره مطبوعات ارسال شد

مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران با اشاره به ارسال 450 اثر به دبیرخانه جشنواره از تمدید مهلت شرکت در جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و رسانه های مجازی تا 10 تیر خبرداد. حسین مرتضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مهلت شرکت در جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و رسانه های مجازی مازندران که تا 18 خرداد بود به دلیل تقاضای اصحاب رسانه تا 10 تیر ماه تمدید شد. وی با بیان اینکه آثار خوبی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است، افزود: اصحاب رسانه از مهلت شرکت مجدد در جشنواره بهره برده و آثار خود را هرچه سریع تر به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران گف­ت: جشنواره مطبوعات، فرصتی است تا خبرنگار­ان، تولیدات خود را در معرض داوری قرار دا­ده و جایگاه فعالیت خود را مشخص کنند. مرتضوی با بیان اینکه سال گذشته  668 اثر از 170 فعال رسانه ای به جشنواره ارسال شده بود،  خاطرنشان کرد:‌ تاکنون 450 اثر به دبیرخانه جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و رسانه های مجازی مازندران ارسال شده است و با توجه به تمدید مهلت شرکت در جشنواره، پیش بینی می کنیم آثار بیشتری نسبت به جشنواره قبلی، به جشنواره ارسال شود. وی گفت: منتخبان جشنواره مط­بوعات، خبرگزاری ها و رسانه های مجازی در مراسم جشن روز خبرنگا­ر، معرفی می شوند.