آخرین اخبار :
  • منتشر شده در سه شنبه, 28 دی 1400 07:56
«خبرشمال » سخنان نماینده عل یآبادک‌تول درخصوص صنعت عق بافتاده در استا نهای شمالی را تحلیل میک‌ند؛

ذبح صنعت در پای کشاورزی

قانونی در دهه 60 به تصویب مجلس رسیده بود که تصریح داشت سه استان «مازندران، گیلان و گلستان » که قطب کشاورزی محسوب م یشوند نباید مقصد سرمای هگذاران و صنایع بزرگ باشد و همین مصوبه مجلس، موجب شد بازار اشتغال و رونق تولید در این سه استان در مقایسه با بسیاری از دیگر استا نها عقب افتاد هرچند در میانه دهه 70 و با تاش نمایندگان، این قانون لغو و راه ورود صنایع با منطقه سبز خزری باز شد اما لیست جدیدی از موانع موجب شد بخش خصوصی و سرمای هگذاران بزرگ، توجهی به حضور در این منطقه نداشته باشند و مجموعه این عوامل سبب افزایش نرخ بیکاری در سه استان شمالی شد و نیروهای متخصص و سرمای ههای انسانی استان نیز از سرِ ناچاری به کرج، تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و دیگر شهرهای صنعتی بزرگ مهاجرت کردند و شاید یکی از آسی بهای جدی که به سه استان شمالی وارد شد، از همین رهگذر بود تا جای یکه مشکل و چالش بزرگ واحدهای کوچک و متوسط صنعتی که در استان فعال شدند این است که نیروهای «فن یکار » و «دس تب هآچار » ندارند و آوردن چنین نیروهایی از دیگر استا نها نیز مستلزم صرف هزینه گزاف است. این ممنوعیت با ادعای حمایت از کشاورزی این سه استان انجام شد و همین امر موجبات محدود شدن صنایع تبدیلی را نیز در منطقه گرفت و در نهایت به وضعیتی رسیدیم که هرچند «مفید غلامی راد » رییس سازمان مدیریت و برنام هریزی مازندران در گف توگو با «خبرشمال » مدعی شد برابر گزار شهای سامان ههای مربوط نرخ بیکاری در مازندران، 6 درصد است اما «علی بابایی کارنامی » نماینده ساری و میاندورود تأکید دارد نرخ بیکاری در این استان بین 25 تا 30 درصد است. یکی دیگر از آسی بهای درازدامن این تصمیم نیز به کشاورزی برم یگردد که این اقدام با هدف حمایت از کشاورزی صورت گرفت در حال یکه به دلیل فقدان صنایع تبدیلی شاهد بودیم کشاورزان، محصولات خود را دور م یریختند به این دلیل که بازار کشش لازم را نداشت. نماینده علی آبادکتول و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسامی ضمن تأکید بر ضرورت توجه دولت به گسترش صنعت در استا نهای شمالی گفت: توسعه صنایع تبدیلی به افزایش صادرات و ارزآوری در گلستان کمک م یکند. رحمت الله نوروزی به تصمیماتی که سا لها قبل گرفته شد اشاره کرد و گفت: اقتصاد استا نهای شمالی بر مبنای کشت محصولات کشاورزی است ولی متأسفانه صنعت در این استا نها رشد قابل توجهی پیدا نکرده و مسئولان کشوری هم به این موضوع توجهی نداشتند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسامی با بیان اینکه اقتصاد گلستان از صنایع خرد و کلان ب یبهره مانده است، ادامه داد: در حال حاضر ۳۲ شهرک و ناحیه صنعتی در استان وجود دارد که صنایع بسیار کوچک در آنها مستقر است. نوروزی اضافه کرد: گلستان روزی به سرزمین طلای سفید معروف بود، اما به دلیل واردات ب یرویه دچار آسی بها و مشکلات فراوانی شد و باعث شد تا بسیاری از کارخانجات پنبه استان تعطیل شود. نماینده عل یآبادکتول در مجلس شورای اسامی اضافه کرد: با توجه به مشکلات و معضلاتی که مبتلابه استان است، نیازمند عزم جدی و ملی در بحث استقرار صنایع تبدیلی هستیم، با همت مضاعف م یتوانیم پای سرمای هگذاران را به این استان باز کنیم.با توجه به آمار بالای بیکاری در سه استان شمالی و همچنین با توجه به تأخیر و تأخر صنعت در این پهنه، از نمایندگان سه استان توقع داریم با همکاری مدیران ارشد دولتی و درک شرایط تاریخی ناشی از ضرورت گسترش مبادلات تجاری و صادرات به کشورهای حوزه «س یآ یاس »، مکانیس مهای اجرایی استقرار صنایع در این سه استان را تسهیل و تلاش کنند هم به کشاورزی منطقه کمک کنند و هم با کاهش آمار بیکاری جوانان، از انواع آسی بهای اجتماعی پیشگیری نمایند.نکته آخر ای نکه رونق صادرات که همه نمایندگان و مدیران بر آن اصرار دارند و افزایش تراز تجاری در استان مازندران، گیلان و گلستان افزون به برخی صنایع، به زیرساخ تهایی نیاز دارد که دولت باید در تأمین آن بکوشد و نمایندگان نیز م یتوانند از طرف موکلان خود مطالب هگری کنند تا به اهداف مورد نظر در اسناد بالادستی که هدف دولت است نیز برسیم.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی