آخرین اخبار :
  • منتشر شده در سه شنبه, 28 دی 1400 07:48
مدیرعامل آب منطق های مازندران:

کاهش ۱۶ درصدی ذخایر آب سدهای استان نسبت به سال قبل

آسمان امسال یار نبود و میزان بارندگ یها در مازندران کاهش چشمگیری یافت و این مسئله سبب شد تا حجم ذخایر آبی در استان به نسبت سا لهای قبل وضعیت قرمزی داشته باشد. کاهش بارندگ یها و پایین بودن حجم ذخایر آبی از یک سو و هدر رفت بیش از ۹۰ درصدی روان آ بها و روانه شدن به سمت دریا، رد خشکسالی را در مازندران محک متر کرده است. تغییرات آب و هوایی و اقلیم میزان بارش بارش را در ارتفاعات مشرف به مازندران کاهش داده است و نرخ و تراز آب را در استان منفی کرده است. محمدرضا رضوی مدیرکل هواشناسی مازندران با اشاره به کاهش میزان بارندگی در استان اظهار داشت: وضعیت بارندگی در استان خوب نیست و در شرق استان نیز با کاهش شدید بارندگی مواجه هستیم. وی با اظهار اینکه کاهش بارندگی دارای دلایل اقلیمی است، افزود: در این فصل سال نباید شاهد وقوع تگرگ باشیم درحالی که برخی مواقع شاهد آن هستیم و گرمایش زمین سبب تغییر در مکان و زمان بار شها شده است. کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی بارندگی در نواحی مختلف وی با بیان اینکه کاهش شاهد هستیم طی یک شبانه روز در رامسر به اندازی دو سال نیم در کشور بارندگی داریم، اما در شرق استان و در گلوگاه با کاهش ۴۰ درصدی بار شها مواجه هستیم، افزود: اگر روند به همین منوال ادامه یابد، اوضاع استان خوب نخواهد بود. رضوی تصریح کرد: طی سا لهای قبل در همین فصل شاهد بودیم که کوهستان ها از برف انباشته بودند درحالی که امسال این گونه نیست و انگار فقط رنگ سفید روی کوهپای هها از جمله دماوند پاشانده شده است و ضخامت برف آن کم است. مدیرکل هواشناسی یادآور شد: کم شدن بارش برف سبب م یشود تا رودخان ههایی نظیر هراز در بهار و تابستان دچار مشکل شوند. وی با بیان اینکه اگر در بالادست برف نداشته باشیم با کاهش ذخایر روبرو م یشویم، گفت: بزرگترین مشکل ما این است که در بالادست سد به اندازه کافی نداریم. وی ادامه داد: برخ یها معتقدند نباید سد ساخت درحالی که این فرضیه بیشتر روی رودخان ههای طول و دراز صدق پیدا م یکند اما روخانه های ما حداکثر ۲۵ تا ۳۰ کیلومتر طول دارند و به دریا م یریزند و باید با ساخت سد، آب را مهار و کنترل کرد. مدیرکل هواشناسی مازندران به کاهش ۴۰ تا ۴۳ درصدی بارندگی در برخی مناطق استان از جمله بهشهر و جویبار اشاره کرد و گفت: کاهش بارندگی در نکا ۵۲ درصد بوده است و این روند ما به سمت کویرشدن پیش م یبرد. وی ادامه داد: چا ههای آب بی رویه سبب افت منابع آبی و خشک شدن جنگ لها م یشود و باید آبخوان داری و آبخیزداری در استان جدی گرفته شود و به فکر احداث سد در استان باشیم. رضوی یادآور شد: مشکل مازندران نگهداشت آ بها است و سال قبل میانگین دما در ارتفاعات استان چهار درجه بیشتر بود، یعنی برف در اردیبهشت ماه ذوب و آب شد و نتوانستیم نگهداشت آب داشته باشیم. مدیرکل هواشناسی مازندران تصریح کرد: تا نیمه بهمن شاهد افزایش بارندگی در استان خواهیم بود اما تا نیمه اسفند بار شها کاهش م ییابد و در مجموع میزان و اوضاع بارندگی در استان خوب نیست و این مسئله در شرق استان مایه نگرانی است. وی با اظهار اینکه نگرانی ما بیشتر برف کوهستان است، گفت: اگر در کوهستان شاهد بارش برف باشیم اوضاع خوب م یشود اما اگر باران ببارد در نگهداشت آب وضعیت خوبی نخواهیم داشت. اگر در کوهستان شاهد بارش برف باشیم اوضاع خوب م یشود اما اگر باران ببارد در نگهداشت آب وضعیت خوبی نخواهیم داشت در استان مازندران ۱۱ سد و حدود ۹۰۰ آب بندان وجود دارد و حجم ذخایر آنها در حالت مطلوب به بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید درحالی که امسال میزان ذخایر بسیار کمتر از این میزان است. محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطق های مازندران با اشاره به کاهش ۱۶ درصدی ذخایر آب سدهای استان نسبت به سال قبل اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب در آب بندان ها ذخیره داریم که نیمی از ظرفیت آن را تشکیل م یدهد. وی با ابراز نگرانی از نرخ منفی کاهش آب در سدهای استان از جمله شهید رجایی گفت: در سدهای استان نیز حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب آب داریم که کاهش ۱۴ درصدی را نشان م یدهد. وی با بیان اینکه سد شهید رجایی نقش مهمی در تأمین آب مناطق مرکزی دارد، گفت: در مجموع ۴۴۰ میلیون مترمکعب آب در سدهای استان ذخیره سازی م یشود که حدود ۱۵ درصد آ بهای سطحی است. یخکشی با اظهار اینکه با تکمیل سدهای دردست اقدام مهار آ بهای سطحی به ۴۰ درصد افزایش م ییابد، گفت: سد زارم رود، هراز، کسلیان، سجارود از جمله طر حهای در دست اقدام است. تغییر اقلیم و نوسانات جوی و پایین بودن حجم ذخیره آب در مازندران سبب شده تا در حال حاضر درصد بالایی از منابع آ بهای سطحی استان روانه دریا شود و تکمیل پروژ ههای زیرساختی و سدها و افزایش ظرفیت نگهداشت آب، مازندران را از کویرشدن نجات خواهد داد. 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی